SLF afvikler HandelsErfa som webinarer. Der er mulighed for at deltage som AMU-kursist, men det kræver deltagelse i begge møder – dels den 10. marts/19. april og dels 14. juni.

Vi har glædet os til at afholde HandelsErfa den 10. marts 2021.
Der sker meget på råvare- og finansmarkederne, som er afgørende for din økonomi – og det er vigtigt at handle på det rigtige grundlag.  

Webinar

De fortsatte Covid-19 restriktioner bevirker. at vi indenfor retningslinjerne, ikke kan afholde et fysisk møde i Vojens – desværre. Derfor afholdes dette HandelsErfa i 2 dele.

  1. del  – webinar onsdag 10. marts 2021 kl. 9.30-12.00 – Råvareopdatering som webinar  
  2. del – webinar mandag 19. april 2021 kl. 9.30-14.00 – Finansmøde hos SLF Vojens.
    (SLF åbner dørene, såfremt restriktionerne tillader det)

Webinar(ene) optages. Så hvis du ikke kan deltage på angivne tidspunkt, tilsender vi webinaret efterfølgende, så du kan se det, når det passer dig. Ligeledes fremsendes kursusmaterialet efter mødet.  


Ny prisstruktur – mulighed for AMU-tilskud

Vi har besluttet os for en ny prisstruktur, som kan reducere prisen for dig, hvis du deltager som AMU kursist.

  • Deltagerpris 1.195 kr./møde

  • Ved medlemskab af Sønderjysk Landboforening ydes rabat på 200 kr./møde

  • Du kan deltage som AMU kursist og opnå AMU-tilskud* på 750 kr./møde,
    hvis du både deltager i dette HandelsErfa (i to dele) og vores HandelsErfa den 14. juni 2021.
  • Deltager nr. 2 fra bedriften (familie, driftsleder og lign.) kan deltage til 600 kr./møde (kan ikke opnå AMU tilskud)

* SLF åbner muligheden for at deltage i HandelsErfa som AMU kursist. Det kræver, at du deltager i 2 hele møder.
Dette møde (10. marts og 19. april) og mødet den 14. juni er herved ét samlet kursus. SLF står for tilmeldelse til AMU kursus
og administration heraf, men du skal selv hjemsøge tilskuddet. Du kan opnå 750 kr. i tilskud pr. møde.

Vi håber meget I vil benytte tilbuddet om at være AMU kursist og på den måde opnå en attraktiv deltagerpris.

Ring endelig, hvis der er spørgsmål til den nye prisstruktur.

Vi glæder os til at se jer både på webinar og senere fysisk.

Venlig hilsen

Jens Toksvig Bjerre

Driftsøkonomikonsulent
7320 2361 · 9117 5738