Her er nogle videoer med en række miljøtiltag, som kan være med til at reducere udledningen af næringsstoffer

Nu er der beskrevet flere miljøtiltag, som kan placeres på en landbrugsbedrift i randen af dyrkningsfladen eller i kystnære områder. Mange af dem mangler dog endnu godkendelse. Her er nogle videoer med en række miljøtiltag, som kan være med til at reducere udledningen af næringsstoffer, og dermed være med til at forbedre forholdene i vores vandmiljø.

Links:

Intelligente bufferzoner

Afbrudte dræn:

Mættede randzoner med paludikultur

Mættede randzoner

Matrice minivådområder