Sønderjysk Landboforening (SLF) holder nytårskur med konkurrencekommissær Margrethe Vestager som gæstetaler

Sønderjysk Landboforening (SLF) holder nytårskur med konkurrencekommissær Margrethe Vestager som gæstetaler. SLF ønsker at sætte fokus på, hvor afgørende EU netop nu kan blive for vores fremtid i landbruget.

Europas fremtid er under forandring i 2018. Det er i løbet af dette år, det afgøres, hvordan vi skal samarbejde i Europa efter Brexit. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark får et indblik i EU og i hvilke konsekvenser Brexit vil få for samarbejde på tværs, samt hvilke konkurrencevilkår det giver – ikke mindst i forhold til landbruget.

SLF har i den sammenhæng været så heldige at få konkurrencekommissær Margrethe Vestager til at komme og give sit bud på vores fremtid i EU.

– I 44 år har vi i EU arbejdet på at skabe fælles regler og rammevilkår. Nu har et så vigtigt land som Storbritannien meldt sig ud. Det er en alvorlig sag. Ikke mindst for Danmark, som har et stort overskud på handelsbalancen med Storbritannien på hele 11,7 mia. kr. pr. år, siger Christian Lund, formand for SLF.

 Samarbejde og samhandel skaber vækst og fred
Brexit har skabt en historisk milepæl, hvor EU-landene skal kunne samarbejde under nye betingelser. Betingelser, som forhåbentligt medvirker til øget samarbejde og sammenhold i de øvrige EU-lande.

 -Jeg tror på, at samarbejde og samhandel er den bedste måde at skabe økonomisk fremgang og fred imellem landene. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi evner at stå sammen om et forenklet EU med færre regler og et stærkt indre marked med mere samarbejde og samhandel i praksis.  Det har vi tidligere været rigtig gode til, siger Christian Lund.

I årtier har Storbritannien været dansk landbrugseksports tredjestørste kunde i EU, kun overhalet af Tyskland og Sverige.

 Konkurrencevilkår gælder også for landbrug og fødevareproduktion
SLF vil møde op til nytårskuren med en del spørgsmål til konkurrencekommissæren:

-Der skal ikke herske tvivl om, at de interne konkurrencevilkår for landbrug- og fødevareproduktion inden for EU er afgørende for, hvordan vi som danskere vil klare os i fremtiden. Derfor er det også et godt spørgsmål til konkurrencekommissæren om, hvordan vi fremtidig tackler konkurrenceforvridende fortolkninger af EU-lovgivning landene imellem, siger Christian Lund. 

Det er let at nævne en række forhold, som forrykker konkurrencen mellem landene: F.eks. Miljølovgivning, tålegrænser, kvælstofgødskning, pesticidafgifter, vandløbsvedligehold, kontrol-omfang, dyrevelfærdsregler, skatter og afgifter etc. Hertil kommer fremtidens tilpasning af EU-tilskuddene.

 Margrethe Vestager – en nøgleperson i fremtidens EU
I sit job som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager høstet stor anerkendelse for sin indsats for at sikre retfærdig konkurrence imellem virksomhederne. Frankrigs præsident Macron har endda foreslået hende som kommende formand for EU-kommissionen. 

-Jeg tror derfor, vi kan se frem til, at Margrethe Vestager vil give os et særdeles interessant og kompetent bud på, hvad vi kan forvente os af EU i de kommende år. Vi ses 8. januar!, siger Christian Lund.

 Meld dig til Nytårskuren – alle er velkomne!
Til SLFs Nytårskur 2018 kommer også Karen Hækkerup fra Landbrug og Fødevarer og giver sit bud på landbrugets udsigter for 2018.

Få en hyggelig aften med spisning og bliv opdateret på landbrugets og fødevaresektorens muligheder for at bidrage positivt til vores fælles fremtid i EU.

Sted: Agerskovhallen, Nørregade 17a, 6534 Agerskov
Tid: 8. januar 2018 kl. 17.30, hvor dørene åbnes.

 PROGRAM

 • Det sønderjyske pølsebord
  · Velkomst v/ formand for SLF, Christian Lund
  · Vores fremtid i EU v/ Margrethe Vestager
  · Debat om fremtiden i EU
  · I kamp for landbruget v/ Karen Hækkerup
  · Tak for i aften og godt nytår

Pris: 150 kr. inkl. pølsebord, øl/vand, kaffe/the og lidt sødt