Torsdag 12/10 holdte SLF i samarbejde med SvineRådgivningen et gratis fyraftensmøde for smågriseproducenter.

Over 30 landmænd var samlet for at blive opdateret på de udfordringer og muligheder de samlet står overfor. På mødet blev der holdt oplæg omkring hvordan udfasningen af zink kan håndteres, hvordan de nye miljøregler påvirker bedrifterne, de politiske udfordringer smågriseproducenterne står overfor, samt hvordan året 2017 kan benyttes til at ruste sig til fremtiden.

Konklusionerne blev i hovedpunkter:

· Den rigtig fodringsstrategi, og styring er vigtig når smågrisene skal fase væk fra zink.

· Den nye husdyrregulering er lempeligere på nogle områder, men den enkelte bedrift overgår først fra gammel til ny
  ordning når den nuværende miljøtilladelse skal revurderes eller der sker    miljømæssige ændringer på bedriften

· Der er en del politiske udfordringer man skal være opmærksom på, men vær specielt opmærksom på at det største økonomiske potentiale lægger ved fravænning efter 4 uger(25 dage)

2017 tegner økonomisk til at blive et rigtig godt år for alle smågriseproducenter. Brug året til at tage initiativet og tag selv styringen overfor samarbejdspartnere ved lægge din egen plan for fremtiden.