Midtjysk motorvej

Kolding Kommune holdt onsdag aften, 11. april 2018, informationsmøde om den kommende midtjyske motorvej, der skal strække sig fra Give over Billund til Haderslev. Repræsentanter fra SLF var med

Næsten 600 borgere mødte frem til informationsmødet om den midtjyske motorvej, hvor mange var kritiske overfor Vejdirektoratet.

Det førte til mange spørgsmål, specielt omkring det mest vestlige forslag til motorvej, hvor mange sent har opdaget, at de kan blive ramt og ikke har fået givet høringssvar til oplægget.

Stregen eller linjeføringen ned over Stepping og Vamdrup eksisterede ikke på det kort, der var med som bilag, da motorvejsplanen var ude i en indledende høring sidste efterår.

Vejdirektoratet gav udtryk for, at alle ville blive hørt, og var der flere, som ville indsende svar til høring, ville de stadig blive taget i betragtning, lovede de. Også selvom de først blev indsendt nu.

Der vil sandsynligvis indenfor det næste år blive taget beslutning om, hvilken strækning man vil prioritere. Herefter vil der igen komme en høring, såfremt man går videre med projektet.

Boost for kommunen og for landbruget
Bestyrelsesmedlem i SLF og formand for Haderslev Erhvervsråd, Johan Schmidt, deltog i mødet. Han er samtidig også landmand og bliver som borger i Sommersted selv berørt af projektet.
Han rejste sig op under mødet og pointerede:

-Det er naturligt, at et projekt som det her skaber usikkerhed blandt borgerne. Derfor er det klart at foretrække, at afgørelsen sker så hurtigt som muligt. Og det er vigtigt, at alle føler sig hørt og får en fair behandling. Samtidig vil jeg også sige, at motorvejen med tilkørsel fra Haderslev Nord vil være et stort boost til Haderslev kommune og erhvervslivet generelt. Herunder også landbruget. Så derfor skal vi også se det som et positivt tiltag for os alle i området, pointerede Johan Schmidt.

SLF vil hjælpe berørte landmænd
De landmænd, som bliver ramt, skal selvfølgelig behandles godt, og der skal samtidig foretages en jordfordeling, som kan blive til gavn for alle.

SLF følger sagen og vil hjælpe med at sikre, at landmænd får den rette hjælp og behandling. Det er kunder specielt i Vamdrup, Frørup, Farris, Lerte, Sommersted, Simmersted og Maugstrup, der kan blive involveret.

Forundersøgelser på ejendommen er kun vejledende. Først senere skal det besluttes, hvor den endelige linjeføring skal være.

Læs mere om undersøgelsen: http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Visualisering/Sider/Undersogelsesomraade.aspx

Kontakt:
Er der spørgsmål til projektet, og hvordan man i øvrigt skal forholde sig, praktisk og juridisk – kan man rette henvendelse til:

Stefan Poul Hansen

Jurist

Phone73 20 23 37 / 24 91 49 65
Johan Schmidt Bestyrelsesmedlem SLF

Johan Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Phone7450 6171 / 4030 1164