SLF opfordrer interesserede og berørte kunder og medlemmer til at deltage i mødet. SLF er tilstede med faglige medarbejdere som kan hjælpe, hvis du efterfølgende har spørgsmål

I forbindelse med at byrådet i Aabenraa Kommune vedtog lokalplanerne for de nye erhvervsområder på Kassø, blev det besluttet at udarbejde en Helhedsplan for naturen i Kassø-området (området mellem Kassø, Ravsted og Bolderslev. Se kort nedenfor).

Formålet med planen er et ønske om at forene udviklingen af et sundt erhvervsliv med sikring og forbedring af den biologiske mangfoldighed i lokalområdet.

Det er hensigten, at helhedsplanens anbefalinger kan indgå i de vilkår, som Aabenraa Kommune stiller i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende konkrete erhvervsudviklingsprojekter. Samtidig kan kommunen anvende planen til at fokusere egne indsatser i forhold til blandt andet vandområdeplanerne.

Helhedsplanen vil derudover blive gennemført gennem frivillige aftaler og initiativer og kan anvendes af virksomheder, borgere og andre, som ønsker at gennemføre naturforbedrende tiltag, eller som vil reducere negative påvirkninger af naturværdier i området.

Er du interesseret i at vide mere om helhedsplanen for naturen i Kassøområdet, er du velkommen til at deltage i informations- og dialogmødet:

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 19.30 – 22.00 Hjordkær Forsamlingshus
Aabenraavej 10, Rødekro.

Program:

1. Velkomst v. borgmester Thomas Andresen

2. Formålet med helhedsplanen og kort status for Apples og Googles planer på Kassø v/ Projektchef Niels Johannesen

3. Forslag til helhedsplan for naturen i Kassø området v/ biolog Thomas Boll Kristensen, COWI

4. Spørgsmål og dialog.

Du kan læse mere om helhedsplanen her: https://www.aabenraa.dk/media/4007639/20171215-helhedsplan-kassoe.pdf

 

Bemærkninger eller kommentarer til helhedsplanen kan afleveres på mødet eller sendes til: natur@aabenraa.dk senest 31. januar 2018.

Området, som helhedsplanen omfatter.

Efter møde kan du kontakte:

Stefan Poul Hansen

Jurist

Phone73 20 23 37 / 24 91 49 65
Leif-Andersen SLF

Leif Andersen

Bestyrelsesmedlem

Phone7474 5270 / 5174 2683