15. december 
Kl 11:00 – 15:00
Sønderholmvej 13, Fæsted, 6630 Rødding

I samarbejde med FL-jord og de Sønderjyske Landboforeninger holder vi et arrangement, hvor du kan se et minivådområde og få en snak med en oplandskonsulent.

Arrangementet holdes fredag 15. december kl. 11-15 hos FL-jord, hvor de har etableret et minivådområde i samarbejde med Aarhus Universitet.

Vi er vært med en pølse og øl eller vand.

Med Fødevare og Landbrugspakken har landmænd fået adgang til at bruge den optimale mængde gødning på marken, og samtidig har Miljø- og Fødevareministeren givet penge til at finde egnede steder til minivådområder, vådområder og skovrejsning.
Oplandskonsulenterne skal hjælpe med at finde de gode løsninger i oplandet, som giver mening for landmanden og vandmiljøet.

Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Oplandskonsulenterne er geografisk inddelt i teams, men du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig.

Oplandskonsulentordningen skal medvirke til at etablere minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre som kunne være interesserede. Dialogen er vigtig for, at virkemidlerne placeres, så de giver mening for alle.

Ordningerne med minivådområder, vådområder og skov er frivillige og fuldt kompenseret og skal sikre, at der sker en yderligere reduktion i tabet af næringsstoffer til vandmiljøet. Læs mere på slf.dk