Nye EU-regler betyder at kemivirksomheder pr. 1. juni 2015 har anvendt nye faresymboler (CLP-ordningen).

Nye EU-regler betyder at kemivirksomheder pr. 1. juni 2015 har anvendt nye faresymboler (CLP-ordningen). Indfasningen af denne ordning har medført, at grovvarebranchen frem til 1. juni 2017 har haft mulighed for at sælge produkter med gamle faresymboler.

Ordningen betyder ligeså at piktogrammerne ændres, hvilket har betydning for arbejdsmiljølovgivningen. Landbruget har fået dispensation til at anvende pesticider med de gamle faresymboler frem til 1. juni 2018, såfremt godkendelsen på pesticidet rækker så langt. Derefter er midler med de gamle faresymboler ikke lovlige at opbevare og håndtere for virksomhedens ansatte.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få en længere overgangsordning. Men indtil da er opfordringen, at der i den kommende sæson skal anvendes kemi med de gamle faresymboler.

Vær derfor opmærksom hvis:

·         Du har kemi på lager der er købt i 2015 eller tidligere
·         Dine ansatte udfører sprøjteopgaver

Vi tilbyder at komme på et kemitjek hen over sommeren eller efteråret. Alternativt kan det kombineres i forbindelse med et andet besøg af din planteavlskonsulent.

I den forbindelse kan vi:

·         Sortere dine pesticider i kemirummet, så de ældre produkter kommer frem i lyset

·         Udarbejde en sprøjteplan der tager højde for markplan og lagersituationen

·         Informere om de nye krav om afdriftsreducerende udstyr

·         Gennemgå sprøjtejournalen

·         Udrede eventuelle tvivlsspørgsmål om overholdelse af lovgivningen – eksempelvis krav til vaskeplads mm.

Kørslen er gratis, så du betaler kun for timelønnen!

Er du interesseret i et sådant besøg, kontakt da Mathias Weber på mail: mvw@slf.dk

Post Tags: