Torsdag 26. marts landede SLFs magasin Agro i postkasserne hos syd- og sønderjyske jordbrugere.

I årets første nummer af Agro har vi valgt et tema for og om vores deltidslandmænd. Vi kommer rundt om natur, klima, jagt og grønne løsninger. Relevante emner, som alle – også fuldtidslandmænd – er velkomne til at læse med på J

Forslag til naturpleje
I temaet kommer vi med forskellige forslag til naturtiltag og klimatjek, ligesom vi snart er på banen med vores egen RISE konsulent, der kan komme med forslag til, hvordan du gør din produktion mere bæredygtig. Samtidig kan udviklingschef Anders Andersen hjælpe dig i gang med grønne løsninger indenfor alternative energikilder.

Du kan læse et portræt af deltidslandmand Peter Heissel, der driver virksomheden venbjergbær.dk og som planter naturhegn og vildstriber, hvor det er muligt. Artiklen om Lars Mikkelsen, der er engageret kødkvægsavler og græsspecialist. Du kan i andre artikler lade dig inspirere til anlæggelse af minivådområder, kreaturhegn og søer, fx i artiklen om landmand Jens Lykou, der har etableret kreaturhegn i engene ved Brede Å og som er i gang med at anlægge to søer i nærheden af Løgumkloster.

Får du ikke Agro, og vil du gerne have den fysiske papirudgave, så ring til vores reception. Så kan de sende dig et eksemplar.

Ellers kan du tilgå Agro her digitalt: Læs Agro som bladrefil

God læselyst!