I løbet af det tidlige forår sættes der gang i en analyse omkring Haderslev Fjords tilstand. SLF, Haderslev Kommune og forsyningsselskabet Provas har fundet sammen i et unikt samarbejde.

Af Jørgen Schultz

Hvordan ser det ud med vandkvaliteten, udskiftningen af vandet samt næringsstofferne i Haderslev Fjord?

Målingerne i analysen kommer til at omfatte fire områder omkringm situationen i fjorden. Det gælder vandudskiftningen i fjorden, udvikling i fjordens miljøtilstand – herunder algemængder og iltsvind – de seneste 30 år, tilførsel af næringsstoffer fra oplandet de seneste 30 år samt endelig økonomiske konsekvenser for landbruget ved de fremtidige virkemidler.

En række landboforeninger under Landbrug & Fødevarer har fået SEGES til at udarbejde en række oplands- og fjordanalyser rundt omkring i landet. Flere steder er analysearbejdet afsluttet, men nu kommer turen altså også til Haderslev Fjord.

Resultaterne i analyserne bliver særdeles vigtige. Ikke mindst fordi der fra politikerne på Christiansborg ventes et udkast til de nye vandområdeplaner (VMP III).

– Med en analyse i hånden er det målet, at vi får data, som kan få eksempelvis politikere til at forstå, at det ikke kun er kvælstof, der har betydning for vandmiljøet. Det er vigtig, faktuel viden netop i en tid, hvor vi kan vente udkast til de nye vandområdeplaner. Analysearbejdet er også vigtigt for at kunne dokumentere, at der kan være store lokale forskelle på fjordene, siger Søren Laustsen, bestyrelsesmedlem i Sønderjysk Landboforening.

Ensidig fokus på kvælstof

Søren Laustsen ligger dermed på linje med landskonsulent Flemming Gertz fra SEGES. Gertz forestår arbejdet med analyserne.

– Analyserne angiver en strategi for, hvilke tiltag man skal anvende for at få fjordene i bedre tilstand. Den er ofte anderledes end den ensidige fokus på kvælstof, som man finder i vandområdeplanerne, forklarer Flemming Gertz til Effektivt Landbrug.

Arbejdet med analysen af Haderslev Fjord er endt med et ganske unikt samarbejde. Hvor der rundt i landet er landboforeninger alene, der har været involveret, så er det et trekløver bestående af SLF, Teknik & Miljø i Haderslev Kommune samt forsyningsselskabet Provas, der er gået sammen om at få finansieringen af analysen af Haderslev Fjord på plads.

Provas er et selskab, der sørger for, at der kommer rent drikkevand ud af hanerne i Haderslev Kommune. Selskabet sørger også for, at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt til rensningsanlæg. Endelig forestår selskabet også affaldshåndtering samt driften af tre genbrugspladser.

Et fælles ansvar

Alle tre parter er enige om, at de har et fælles ansvar for vandkvaliteten. Derfor skal det sikres, at der arbejdes ud fra samme datagrundlag, som skal ende ud i en viden, der kan sætte gang i hvilke indsatser, der vil give det bedste resultat.
Ifølge den foreløbige tidsplan skal målingerne i forbindelse med analysen være afsluttet i midten af april.

Bestyrelsesmedlem hos SLF, Søren Laustsen, er med i forberedelserne til det analysearbejde, som SLF, Haderslev Kommune og forsyningsselskabet Provas er ved at sætte gang i.