Tilskudspuljen til skov med biodiversitetsformål 2019 er åben for ansøgninger frem til 10. juli 2019.

Tilskuddet kan søges af private skovejere, der har Natura 2000 skovnaturtyper eller andre arealer med HNV (Høj naturværdi) på 8 eller derover.

Kommuner kan kun søge i Natura 2000.

Tabel 2 side 11 i vedhæftede vejledning giver et overblik over tilskudsmulighederne.

Er du interesseret i at vide mere om ordningen, kan du kontakte projektkonsulent Kjell Elkjær Klemmensen på telefon 7320 2345 / 6114 8730

Læs mere i Vejledning_om_tilskud_til_skov_med_biodiversitetsformaal_2019