Derfor inviterer SLF til møde d. 16. maj kl. 19:30 omkring vores fælles vand, og hvordan arbejdet med Vandråd, Vandområdeplaner, virkemidler og vandløbslaug vil påvirke landbruget, men også hvordan landbruget kan gøre sin indflydelse gældende. Mødet er målrettet lodsejere, men også alle andre der har interesse i dette område.

Landbruget har fået en historisk mulighed for at få vandløb ud af vandområdeplanerne, og samtidig er der forskellige virkemidler til opfyldelse af miljømålene, som er mulige at bruge, men som vi skal have placeret mest effektivt og økonomisk rigtigt første gang.

Mødet i SLF i Vojens vil bl.a. have fokus på vandløbslaug, landmænd og deres rolle i arbejdet med vandrådene, som starter op om meget kort tid. Landmændene skal være færdige med deres arbejde ved udgangen af 2017. Vandrådene har tre overordnede arbejdsopgaver:

–          at udpege kunstige og stærkt modificerede vandløb

–          at udpege forslag til ny afgrænsning af små vandløb under 10 km2 i vandområdeplanerne og om de lever op til de opdaterede faglige kriterier

–          at revidere sidste vandplans tiltag

Ved mødet vil fagkoordinator fra Vejen Kommune Sally Huntingford fortælle om vandrådenes arbejde og samtidig informere omkring Vandoplandsstyregruppens (VOS) arbejde, der går ud på udarbejde en vandoplandsplan, der udpeger mulige områder og beskriver kvælstofreduktionen i eventuelle vådområdeprojekter, herunder tidsplan og omkostningseffektivitet. Peter Erfurt afdelingsleder i Haderslev Kommune vil fortælle om den oplandsrapport kommunen har fået udarbejdet, som indeholder alle vigtige informationer for at kunne placere generelle og målrettede virkemidler til målopfyldelse af kravene i vandområdeplanerne for hele Kommunen.

Arbejdet med vandløbslaug og hvor stor betydning de har for landbruget, vil Leif Andersen fra SLF’s bestyrelse fortælle om. Landbruget har fået en enestående chance for at være med til at bestemme, hvilke vandløb der har deres berettigelse i vandområdeplanerne, og her kan vandløbslaugene virkelig bruge deres viden. I den forbindelse vil Christian Ravn informere om de fokusområder, der arbejdes med i SLF.

Irene Wiborg fra SEGES vil komme og fortælle om vandområdeplanernes krav til Kvælstofreduktion, hvilke virkemidler der kan bruges nu, og hvilke der muligvis kan bruges i fremtiden. Dette er en vigtig del af vores landbrugsproduktion, men især i fremtiden vil det få stor betydning, når de mere målrettede virkemidler skal implementeres