Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
SLF, LandboUngdom, DM&E og SEGES udbyder den lovpligtige 3-dags arbejdsmiljøuddannelse, der er målrettet direkte til landbruget.
 
Målgruppe

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter
Den lovpligtige uddannelse er målrettet nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, ledere i arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljørepræsentanter, der endnu ikke har været på arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere har både ret og pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen på 3 dage (22 timer). Derfor bliver uddannelsen betegnet obligatorisk.
Arbejdsgivere har ikke pligt til at gennemgå et kursus, selvom de er medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe, men kurset kan varmt anbefales til alle, der har interesse i at højne arbejdsmiljøet inden for landbruget.

Indhold og metode

Der vil være fokus på arbejdsmiljø i landbruget og du får sparring af arbejdsmiljøkonsulenter, der har ideer til løsninger til konkrete arbejdsmiljøopgaver i landbruget.

På kurset får du:

 • Grundig faglig viden om arbejdsmiljø
 • Det nyeste materiale om arbejdsmiljø i landbruget
 • Værktøjer til brug i hverdagen
 • Bogen ”Fakta om arbejdsmiljø 2018.
 • Kursusbevis til både dig og virksomheden, der beviser, at du har taget den lovpligtige uddannelse

Kurset er bygget op over tre dage, hvor du får kompetencerne til at arbejde med arbejdsmiljø på din bedrift. Mellem dag 2. og 3. skal du løse en praktisk opgave hjemme i din virksomhed. Du vil få hjælp til at definere opgave på kurset.

På kurset arbejder vi med:

 • Arbejdsmiljøbegreber
 • Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • APV
 • Arbejdsulykker
 • Instruktion og oplæring
 • Ulykkesforebyggelse
 • Arbejdspladsbrugsanvisning
 • Risikovurdering
 • Rygepolitik
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Årshjul

Efter kurset kan I få1 time gratis konsulentbesøg på virksomheden, hvor arbejdsmiljøorganisationens arbejde hjælpes videre

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag, så der er sammenhæng mellem din læring og den praktiske hverdag hjemme på bedriften. Den veksler mellem oplæg fra underviser, landmand og arbejdsmiljøkonsulenten, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

Dato og Sted
Onsdag 25. april – 8:30-16:00
Torsdag 26. april 8:00-16:00
Onsdag 9. maj 8:00-16:00

Kurset afholdes hos SLF og LandboUngdom, Billundvej 3, 6500 Vojens 

Underviser
Arbejdsmiljørådgiver Peter Guldager er underviser på kurset.

Pris
ved tilmelding inden 7. marts – pris (ekskl. moms) kr. 5.495,-
ved tilmelding senest 3. april – pris (ekskl. moms) kr. 5.995,-   
(Inkl. 1 time gratis rådgivning på bedriften om arbejdsmiljøgruppens arbejde)

Tilmelding
Hvis du er interesseret i kurset, kan du tage fat i:

Lone Højgaard Borg, Arbejdsmiljøkonsulent, SEGES
2475 7920 /  lbo@seges.dk
Eller
Hans Jürgen Detlefsen, Arbejdsmiljøkonsulent LBU
8740 8762 eller 4028 7461 / hjd@seges.dk

Ved framelding senere end 10. april betales fuld pris trods afbud

Underviser: Peter Guldager, Arbejdsmiljørådgiver
Antal deltagere: Maks 20. Kurset afholdes ved minimum 12 deltagere