Kom til kombineret temadag om græs samt bedriftsbesøg

Torsdag d. 6. juni kl. 10 – 14

På DLF Grovfodercenter Syd ved Torben Brodersen
Vi mødes i græsmarken på Østerkjærvej 6, 6520 Toftlund

Kom og hør om:

Optimér din gødningsstrategi med CloverCam
Se AgroIntelli bestemme kløverandelen vha. CloverCam. Hør hvordan du kan bruge den
viden til at optimere gødningsstrategien, så du får det bedste ud af kløvergræsmarken

Skårlægningshøjde og kørsel – genvækst og foderkvalitet
Ved 1. slæt er der skårlagt i 3 og 10 cm. Hvordan påvirker det væksten og kvaliteten af 2.
slæt i de forskellige kløvergræs-blandinger? Du kan også se, hvordan kørsel ved 1. slæt
påvirker næste og efterfølgende slæt og høre, hvad det gør ved udbyttet

Hvordan den tørre sommer har påvirket de forskellige græsarter, sorter og blandinger
Er de klar til et nyt brugsår?

Se den nye stald
I den nye stald er dyrevelfærd tænkt ind over alt. Der er bygget til både goldkøer, ældre
køer og opdræt fra 0-12 måneder. Sengene er indrettet med sand og inventar fra Orla
Hansen.

Er det en fordel for Torben at gå over til Non-GM fodring ?
Torben bruger i dag ca. 4 Fodeenheder i græs – hvordan påvirker det hans bundlinje,
hvis han går over til Non GM fodring – og er det overhovedet muligt i praksis ?

På dagen serveres pølser. Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Arrangementet er et samarbejde mellem DLF og de lokale rådgivningsvirksomheder.

Vi glæder os til at se dig til en spændende dag med fokus på græs!

Tidsplan for arrangement 2019