Skrevet af Per Grønbæk

Hos Bramsgaard ApS i Frørup er der styr på beredskabsplanerne. Anette Skøtt Jessen er
– udover at være medejer og aktiv i stalden – også administrations-blæksprutte.
Her har hun lavet hele ni beredskabsplaner, og to mere er på vej.

Bramsgaard ApS er en familieejet svineproduktionsvirksomhed, der ejes af forældrene Anette og Bjarne sammen med sønnen Rasmus og datteren Karina. Produktionen omfatter 2.400 søer med produktion af smågrise samt ca. 13.000 slagtesvin. Produktionen foregår på gårde i flere kommuner rundt om Frørup, og omfatter: fire sogårde, fem selvstændige klimastalde, en karantænestald og en slagtesvinestald. Desuden drives der en selvstændig markenhed Østervang mark ApS.

Miljøgodkendelse satte gang i
beredskabsplanerne

Anette fortæller, at da de skulle have lavet miljøgodkendelse på en af ejendommene i 2018, var udarbejdelse af beredskabsplan en del af kravet. ”Så kommer kravet nok også på de andre produktionssteder”- tænkte Anette, ”og så kan vi lige så godt lave det til alle steder”. Så nu foreligger der beredskabsplaner for alle stalde.

Mappen samler det hele
– men det vigtigste er synligheden

Alle beredskabsplanerne er samlet i en mappe på kontoret. Faktisk fylder en beredskabsplan med udgangspunkt i printet fra kommunen 10-12 sider pr. produktionsenhed med oplysninger, instrukser og kort over ejendommen.
-Men vi tænkte, det skulle forenkles, for at en eventuel indsatsleder skal kunne bruge det til noget. Desuden skal beredskabsplanen være synlig og til at finde, når man ankommer til ejendommen, fortæller Anette. Derfor blev beredskabsplanen kogt ned til to sider.

-Det er en god proces at udarbejde beredskabsplaner. Det giver god mening at få overblik over, hvor de forskellige ting er, og hvad man gør i en given situation. Ikke mindst er det et godt redskab i dialogen med medarbejderne. Sammen gennemgår og opdaterer vi beredskabsplanerne og APV’en en gang årligt, siger Anette Jessen.

Brandøvelse viste behovet

– Vi har engang haft brandøvelse på ejendommen. Det viste sig, at det var svært
for brandmændene at åbne en almindelig hesteboks, som for udenforstående har en ganske særlig lukkemekanisme. Det lille eksempel viste mig, hvor svært det kan være for en udefrakommende indsatsgruppe at evakuere husdyr fra forskellige staldsystemer, i en presset situation.

På Bramsgaard er 12 sider kogt ned til 2 sider.
Den ene side omfatter kontaktoplysninger og instrukser.
Den anden side er en kortskitse over ejendommen, der viser, hvor de forskellige tanke, kemilagre, afbrydere etc. er placeret. Beredskabsplanen er placeret i et staldvindue, som vender naturligt ud til gården, hvor man ankommer.

Beredskabsplanen skal omfatte
en række instrukser:
· Telefonnumre på vigtige kontakter
· Brand- og evakueringsinstruks
· Overløb af gylle
· Kemikalie- og oliespild
· Stophaner og hovedafbrydere
· Strømsvigt
· Transport af bekæmpelsesmidler
· Kort over ejendommen
· Kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb