Oversigt over omdriftsarealer

DatoNavn og adresseKontaktAreal til bortforpagtningAreal til forpagtning
28.02.2019Lars Trier KjøllerTlf. 20134539
Mail: trierkjoeller@hotmail.com
5-10 ha i nærheden af Koldingvej 24, 6630 Rødding. Troldkær.
5.09.2018Bjørn Petersen
Langforte 40
6070 Christiansfeld
Mobiltelefon: 3051 3037ca. 42,25 ha i Anderup m. v.
Bemærkninger: Kort over arealerne samt oversigt over betalingsrettigheder kan rekvireres ved, at sende en mail til heh@slf.dk (Helga Hessel, SLF).
.single-post .mkdf-title { display:none; }