Gødnings- opbevaringskapacitet

Herunder den aktuelle oversigt der viser, hvem der har ledig kapacitet og hvem, der efterlyser “tomme” gyllebeholdere.

De store regnmængder har givet ekstra mængde i gylletanken, og mange har ikke kunnet udbringe den planlagte gylle til græs-, og vinterrapsmarker i dette efterår.
Vi forudser derfor betydelige kapacitetsproblemer hen over vinteren, og vi vil gerne opfordre til, at man stiller sin ledige tankkapacitet til rådighed for de kollegaer der kan have problemer.

DatoNavn og adresseKontaktHar kapacitet tilSøger kapacitet til
16.01.2018Carsten Asmussen
Nis Thuesensvej 15
6070 Christiansfeld
Mobil: 22401289
Mail: cha@aller-jersey.dk
3000 m3
04.12.2017Hans Christian Nielsen
Birkelundvej 2
6541 Bevtoft
Telefon: 74519297
Mobiltelefon: 74519297
E-mail: birkelundgaard@gmail.com
1200 tons/60 DE Kvæggylle
Biogasgylle skal aftages i januar 18
02.11.2017Niels Pedersen
Hygumskovvej 5
6630 Rødding
Mobil:40446248
nep@topdanmark.dk
1300 m3
Kun opbevaring
26-10-2017Lars Krogsgaard
Ørstedvej 35
6560 Sommersted
Mobil: 22575110
E-mail
400m3 svinegylle
18.09.2017Anders Thorgaard
Ørderup Nørremarksvej 1
6520 Toftlund
Mobil: 40609251
E-mail
Mellem 1.000 - 3.000 m3
Kvæggylle
Radius af 5 km Toftlund