Gødnings- opbevaringskapacitet

Herunder den aktuelle oversigt der viser, hvem der har ledig kapacitet og hvem, der efterlyser “tomme” gyllebeholdere.

De store regnmængder har givet ekstra mængde i gylletanken, og mange har ikke kunnet udbringe den planlagte gylle til græs-, og vinterrapsmarker i dette efterår.
Vi forudser derfor betydelige kapacitetsproblemer hen over vinteren, og vi vil gerne opfordre til, at man stiller sin ledige tankkapacitet til rådighed for de kollegaer der kan have problemer.

DatoNavn og adresseKontaktHar kapacitet tilSøger kapacitet til
17.07.2019Holger Mikkelsen
Kongstedvej 5
Simmersted
6500 Vojens
Tlf. 40225293
mail: homi@haderslev.dk
3000 m3
21.10.2018Hans Ole Nissen
Lertevej 10
6560 Sommersted
Mobil: 21429234
Mail: nissen@p-lindberg.dk
650 m3
.single-post .mkdf-title { display:none; }