Gødnings- opbevaringskapacitet

Herunder den aktuelle oversigt der viser, hvem der har ledig kapacitet og hvem, der efterlyser “tomme” gyllebeholdere.

De store regnmængder har givet ekstra mængde i gylletanken, og mange har ikke kunnet udbringe den planlagte gylle til græs-, og vinterrapsmarker i dette efterår.
Vi forudser derfor betydelige kapacitetsproblemer hen over vinteren, og vi vil gerne opfordre til, at man stiller sin ledige tankkapacitet til rådighed for de kollegaer der kan have problemer.

DatoNavn og adresseKontaktHar kapacitet tilSøger kapacitet til
20.02.2020Kiær Svinehold I/S
Storgårdsvej 1
4690 Haslev
61378787
61378787
pki@storgaarden.dk
600 m3 gylle
.single-post .mkdf-title { display:none; }