Oversigt over husdyrgødning

DatoNavn og adresseKontaktModtagelseAfgivelse
02.01.2018Ab Schothorst
Kærmarksvej 7
6780 Skærbæk
Telefon: 73202682
Mobiltelefon: 29609052
hks@slf.dk
ca 2500 tons Kvæg gylle
Evt. pris: 0 kr
Vi kan aftale nærmere om betingelser. Vil også gerne dele afsætning mellem flere modtagere. Kontakt min planteavlskonsulent ud fra nævnte kontaktoplysninger