Bestyrelsesmedlem Flemming Skov og jurist Stefan Poul Hansen fra Ejendom & Jura hos Sønderjysk Landboforening i Vojens deltog i borgermødet i Vojens Arena, torsdag 27. september. Borgermødet var arrangeret af Haderslev Kommune. 

Under Professor Dr. Jur. Peter Paghs indlæg fremkom der noget overraskende oplysninger om, at de siden 1999 udstedte miljøtilladelser fra Amt og Kommune tilsyneladende alle har været i strid med EU-retten og derfor ugyldige.

Godt nok var samtlige klage- og søgsmålsfrister ifølge professoren i mellemtiden udløbet, men det interessante er dog, at tilladelserne muligvis har været uden retsvirkning.

Anlægslov udskudt
Hvorom alting er fik vi denne aften imidlertid endnu engang bekræftet, hvad der allerede blev fremført på informationsmødet i Sønderjysk Landboforening sidste år i december 2018, nemlig at grundlaget for håndtering af de naboretlige gener, både burde og skulle tilvejebringes i form af en anlægslov med deraf følgende eventuelle nærmere miljøundersøgelser af konsekvenserne.

Denne er efter vores seneste oplysninger blevet udskudt til 2020, hvilket kan blive til et problem for de lodsejere, der inden da af den ene eller anden grund har brug for at sælge deres ejendom i området, uanset om der er tale om beboelse, landbrug eller andet erhverv.

Har du brug for at sælge inden 2020?
Sønderjysk Landboforening skal derfor opfordre alle de, der måtte komme i denne situation, at tage kontakt til afdelingen Ejendom & Jura, uanset om man er medlem af SLF eller ej, idet vi i så fald vil forsøge at tage en dialog med de relevante myndigheder for at finde en løsning i ventetiden.

Gense aftenens Fighterwing Skrydstrup – slides fra borgermøde med Dr. Jur. Peter Pagh

Læs også artikel i Jyske Vestkysten, fredag 28. september klik her