Kære landbrugspolitiske ordfører

SLF opfordrer til afstandstagen fra uværdig kampagne
Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise – Nej tak”, som er lanceret for knap fjorten dage siden. Foreningens formand Britta Riis er blandt andet citeret for at have udtalt, ”at nu vil Dyrenes Beskyttelse gøre det samme for ”burgrise” som man har gjort for burhøns”!

Folkeforførende kommunikation

Under sloganet ”Burgrise – nej tak” opfordrer Dyrenes Beskyttelse befolkningen til at skrive under på udsagnet med en sms eller med et klik med musen. Det er efter vores opfattelse en helt useriøs og folkeforførende aktion. Ikke mindst det, at man har opfundet et helt nyt ord ”burgrise” til lejligheden er useriøst. Det skaber et helt forkerte billede i hovedet på den borger, der møder udtrykket på internettet eller plakaterne i København, og derefter uden yderligere refleksion bliver opfordret til at skrive under på, at man er imod burgrise.

Vi tror ikke, at forbrugerne rent faktisk ved, hvad de skriver under når de reagerer på sloganet. Og hvad vil Dyrenes Beskyttelse med de mange useriøse underskrifter bagefter? Skaffe sig flere medlemmer og større politisk bevågenhed? Man kan kun gætte. Men vi frygter, at den useriøse underskriftindsamling kan blive brugt til dygtig manipulerende påvirkning af forbrugertrends hos den politiske elite i København. I yderste konsekvens, kan det føre til, at der træffes beslutninger, som dybest set er ude af trit med befolkningen.

Vi mener Kampagnen er manipulerende og forførende og helt ude af trit med virkeligheden. Som svineproducenter lever vi af at passe vore grise godt og levere ”høj dyrevelfærd”. Hvis ikke dyrene har det godt i vore stalde, ville de ikke trives og reproducere sig og vokse sundt og godt, som de gør. Vi arbejder løbende sammen med rådgivning og forskningen på at optimere dyrevelfærden med staldindretning, rodematerialer og andre faciliteter, så vi på verdensplan er helt i front.

Se helheden- befolkningen vil have svinekød

Danske grise bor for langt størstedelens vedkommende i velisolerede stalde, hvor der netop tages hensyn ikke bare til dyrevelfærd, men også miljø, klima, lavt antibiotikaforbrug og hensynet til at svinekødet kan produceres til en pris, som befolkningen kan betale. Den produktion er vi som svineproducenter faktisk rigtig stolte af, fordi vi netop kan levere lækre grillpølser og flæskesteg til danske og udenlandske forbrugere, samtidig med at vi har taget et meget højt og velafbalanceret hensyn ikke bare til dyrevelfærd, men også klima og miljø.
Vi tør godt vove den påstand, at hverken udegrise, økogrise eller skovgrise, som er nogle af de nye (eller meget gammeldags??”) produktionsmetoder, kan leve op til at levere på alle parametre, som vi kan i moderne traditionel svineproduktion.
Over 100 års forskning og udvikling af moderne svineproduktion har naturligvis ikke været helt forfejlet.
Den måde vi håndterer parametrene som Dyrenes Beskyttelse lægger vægt på i dag, oplever vi ikke som ude af trit med god dyrevelfærd og forbrugernes ønsker. Dyrenes Beskyttelse nævner:

  1. Halekupering. Der oplever vi som praktikere, at dette lille indgreb, hvor man klipper de yderste følelsesløse cm af, fremmer grisenes velfærd betydeligt, fordi de beskyttes mod smertefulde halebid og deraf følgende infektioner, som kræver antibiotika.
  2. Kastration er nødvendigt for at sikre velsmagende svinekød til forbrugerne. Vi har flere generationers tradition for den metode vi anvender. Der arbejdes på at finde en egnet bedøvelse for at højne velfærden ved denne situation. Hvis vi undlader at kastrere vil flere lande, bl.a. Japan, lukke for import af dansk svinekød.
  3. Pladskrav til slagtesvin. Grisene trives under de nuværende krav, men mere plads er for os alene et spørgsmål om prisen på svinekødet.

Vi arbejder naturligvis løbende videre med at forbedre dyrevelfærden yderligere i den konventionelle produktion, og er klar til at producere med den dyrevelfærd, som forbrugerne kan og vil betale for. Under de nuværende vilkår er og bliver udeegrise, øko- og skovgrise en forfinet delikatesse, som koster på klima, miljø, fodereffektivitet og nogle gange også dyrevelfærd. Det bør man være sig bevidst, inden man lader sig forføre af Dyrenes Beskyttelse.

Endelig frygter vi at en ensidig kampagne på et forkert grundlag kan føre til danske dyrevelfærdskrav, der er så høje, at vi ikke kan konkurrere. Resultatet vil så blive, at danske svineproducenter lukker, og kølediske vil blive fyldt op med udenlandsk kød, produceret under ringere dyrevelfærd end den danske.

Vi vil derfor opfordre dig som politisk ordfører på landbrugsområdet at tage afstand fra Dyrenes Beskyttelses kampagne og i særdeleshed den useriøse underskriftindsamling, og i stedet være med til at sikre at tiltag på dyrevelfærds-området sker på fagligt og seriøst grundlag. Og vi vil gerne takke jer, der allerede har taget afstand fra Dyrenes Beskyttelses kampagne.

På vegne af Sønderjysk Landboforening
Berith Nissen, svineproducent og næstformand i SLF, mobil 25369255
Esben Skøtt, svineproducent og politisk ansvarlig for svin i bestyrelsen, SLF, mobil 21264367