BusinessRate

Med BusinessRate kan du få indsigt i dit landbrugs økonomiske styrke og robusthed.

BusinessRate er udviklet eksklusivt til danske landbrug.

 

BusinessRate er et unikt og specialudviklet værktøj til screening og rating af din virksomheds økonomiske styrke og robusthed.

BusinessRate giver en objektiv vurdering af din virksomheds økonomisk styrke, identificerer potentialer, giver ”early warnings” på områder, der kræver særlig opmærksomhed, og kan forbedre adgangen til finansiering/kapital. 

Rangerer de vigtigste forhold med betydning for dig

BusinessRate rangerer de væsentligste økonomiske forhold, som har betydning for din virksomheds ratingscore og giver fuld gennemsigtighed og forståelse for, hvordan ratingen er fremkommet. Samtidig er der mulighed for benchmarking og scenarieberegninger.

Samlet set giver værktøjet dig indsigt i hvilke potentialer og udfordringer, der er knyttet til virksomheden, ligesom det hjælper dig med at identificere hvilke tiltag, der skal til for at forbedre virksomhedens økonomiske styrke og robusthed og undgå misligholdelse af økonomiske forpligtelser.

Beregner din styrke via udvalgte regnskabstal

Ratingværktøjet beregner via udvalgte regnskabstal sandsynligheden for, at din virksomhed misligholder sine finansielle forpligtelser. Jo stærkere din virksomhed er, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden kan klare sine betalinger – og omvendt. 

Sandsynligheden for misligholdelse omregnes til en ratingscore på en skala fra 1 til 5. De fem segmenter er udtryk for landbrugsvirksomhedens økonomiske og finansielle styrke.

Kan anvendes i en lang række sammenhænge

BusinessRate kan med fordel anvendes i en lang række sammenhænge, som har afgørende betydning for din virksomheds økonomiske robusthed:

  • Strategiplanlægning
  • Overvejelser om investering og opkøb
  • Overvejelser i forbindelse med generationsskifte, delsalg, selskabsdannelse, driftsfælleskaber, driftsomlægning o. lign.
  • Optimeringsplaner og turnarounds
  • Vurdering af virksomhedens økonomi, f.eks. sammen med årsregnskab og budget
  • Stresstest og scenarier
  • Dialog med finansielle samarbejdspartnere om virksomhedens økonomi, finansieringsstruktur og finansielle vilkår

Anvendt over en årrække kan BusinessRate desuden give tidlige signaler ”early warnings”, hvis din virksomhed bevæger sig i en ønsket eller uønsket retning og afdække de områder, der kræver særlig opmærksomhed for at kunne gribe forebyggende ind. 

BusinessRate er dermed et stærkt værktøj til at udvikle virksomheden, undgå misligholdelse af økonomiske forpligtelser og vurdere konsekvenser af forskellige valg. Rådgivere, som anvender BusinessRate, er certificerede og har opnået specialkendskab til rådgivning baseret på værktøjet. 

KONTAKT

 

Carsten Friis

Teamchef for Driftsøkonomi

Specialer
• Strategi og forretningsudvikling
• Virksomhedsrådgivning
• BusinessRate (landbrugets ratingmodel)
• Ingreen AgroFunding (crowdfunding)
• Afdelingsledelse
• ESG og Bæredygtighed

.single-post .mkdf-title { display:none; }