Sidste frist 15. november 2019! Er du træt af stor afstand mellem dine marker? SLF opfordrer interesserede landmænd til at kontakte planteavl for at få hjælp til at søge nye støttemidler. 

 

Den 1. september åbnede en ny pulje til frivillig jordfordeling. Der er 10 millioner kroner i puljen, og behandlingen af ansøgningerne sker efter først til mølleprincippet. Sidste frist for ansøgning er 15. november 2019 – så SLF opfordrer til hurtigst muligt at kontakte foreningen, da der er en del praktiske forhold, som skal være på plads inden. 

SLF kan hjælpe med planlægningsarbejdet og selve projektledelsen – være behjælpelig med at finde de arealer og kontakte de lodsejere, der kan få det hele til at gå op, koordinere møder og kontakt mellem de forskellige landmænd, hjælp til tinglysning og ansøgning mm. Kort sagt: Alt det administrative arbejde, som du som landmand så slipper for at bekymre dig om. 

Tilskuddet er fastsat til 3.500 kroner pr. omfordelt hektar, dog max 350.000 pr projekt.

Fordele for landmanden og miljøet
Støtten til jordfordeling er en del af den tørkepakke, der blev vedtaget sidste år. Formålet med den nye ordning er at opnå bedre arrondering ved, at de involverede landmænd bytter jord, så resultatet bliver mere rationelle driftsenheder. Jorden kommer tættere på gården, og ifølge en analyse fra landbrugets videnscenter Seges kan en landmand hvert år spare mellem 100 og 300 kroner for hver kilometer, afstanden mellem gården og marken bliver reduceret.

Endelig kan det lette trafikken på vejene, hvis en landmand kan ”skyde genvej” via markerne i stedet for at skulle ud på landevejen.

 Kriterier
Der er en række kriterier, der skal være opfyldt for at opnå støtte:

  • Man skal mindst være fem landmænd, der går sammen og er ansvarlige for økonomien i jordfordelingen.
  • Der skal omfordeles et areal på mindst 100 hektar.
  • Jordfordelingen skal føre til en besparelse på kørsel, så køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter.

Der ydes tilskud til udfærdigelse af ansøgning, administrationsomkostninger, møder, planlægning, berigtigelse, udgifter til tinglysning og landinspektør.

Der ydes ikke tilskud til enkelt-lodsejernes private rådgivning eller til lodsejernes egne finansieringsomkostninger.

Tilskuddet udbetales kun, hvis jordfordelingen gennemføres og der afsiges kendelse.

Ordningen kan søges fra 1. september – 15. november 2019. Midlerne prioriteres efter først til mølle-princippet.

Kontakt
Interesserede landmænd kan kontakte konsulenterne i Planteavl eller i Natur og Miljø.