Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation. Dyrenes Beskyttelse har lanceret kampagnen: ’Hvis bare grise var høns. Burgrise - nej...

Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise - Nej tak”, udtaler næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem...

Borgermødet om Haderslev Kommunes spildevandsplan har højst sandsynligt rykket ved den politiske holdning til planen. Men det er stadig vigtigt at indsende høringssvar til kommunen. SLF kan hjælpe med besvarelsen.    Tirsdag aften den 6. juni var 300 personer mødt op til borgermødet om Haderslev Kommunes...

SLF mener kommunen har foreslået en forkert løsning vedrørende spildevandsafledning. Det drejer sig om at Haderslev Kommune har i form af ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan” fremlagt forslag om at lede spildevand fra Gram, og senere Haderslev og ud i Diernæs Bugt. Spildevandet fra den vestlige del...

Forleden havde SLFs formandskab inviteret det lokale EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann til dialogmøde i SLF. Indledningsvis bød SLFs formandskab Christian Lund og Berith Nissen, Jørn Dohrmann velkommen med en status over landbruges situation i Danmark. Herunder lagde formandskabet vægt på, at Danmark er et eksportland, og vi...

Landbrug & Fødevarer fortsætter erhvervets store omdømmekampagne. En ny reklamefilm bliver i de kommende uger vist i biografer og på TV. Landbrug & Fødevarer går på TV2 i ugerne 18, 19 og 20 med en 35 sekunders reklamefilm. Filmen vil sideløbende med TV-spottet blive vist i biografer...

Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet. Med indgåelsen af den brede aftale om en ny pesticidstrategi, bliver det ikke længere muligt at sprøjte såkaldte konsumafgrøder, det...

Derfor inviterer SLF til møde d. 16. maj kl. 19:30 omkring vores fælles vand, og hvordan arbejdet med Vandråd, Vandområdeplaner, virkemidler og vandløbslaug vil påvirke landbruget, men også hvordan landbruget kan gøre sin indflydelse gældende. Mødet er målrettet lodsejere, men også alle andre der har...