Foråret  kommer – der er blevet mere lyst, og landmændene er ved at få forårskuller og vil gerne snart i marken. Forudsætningen for at få gjort jorden tjenelig til jordbearbejdning og såning af årets afgrøder er, at den er veldrænet, og at vandafledningen i vandløbene...

I en livlig debat var der opbakning til den førte politik og skarpe spørgsmål til elementer i regnskab og virksomhedens drift. Herunder såvel medlemstal, landboforeningens og rådgivningsvirksomhedens fremtid i den skærpede konkurrence på rådgivningsmarkedet. Formand og direktør svarede, at de til enhver tid ser det som...

Generalforsamling 2017 Foreningen har haft mange konstruktive møder med såvel kommunalpolitikere, folketingspolitikere, og kommunalpolitikere i årets løb, og det opleves absolut som om den gode dialog fremmer forståelsen. Jeg er overbevist om at det er en vigtig lokalpolitisk opgave vi som lokal landboforening løser her, slog...

Generalforsamling 2017 Såvel på den politiske bane som i rådgivningen har der været  stor aktivitet i SLF, fremgår det af årets beretning på generalforsamlingen. "Vi ser at flere års politiske arbejde nu giver resultater, sagde formanden Christian Lund. Og direktør Erik Lydiksen kunne glæde sig over et godt...

Direktør Erik Lydiksen fra SLF (Sønderjysk Landboforening) i Vojens noterer sig med tilfredshed, at rådgivningsvirksomheden og foreningen SLF har haft et godt 2016. ”- Med en realiseret omsætning på kr. 97,8 mio. mod kr. 97,5 mio. inkl. 100 procent ejede datterselskaber og et resultat på kr. 1,5...

Mette Frederiksen var godt forberedt inden hun stillede op til en veloplagt nytårstale og debat på SLFs Nytårskur 2017 i Agerskovhallen onsdag aften. Hun havde besøgt SLF’eren Søren Lund Petersen og hans malkekvægbesætning i Gram, inden hun mødte forsamlingen. Det havde givet hende et rigtig godt...

SLF outsourcer fra 1. februar 2017 alle IT-aktiviteter og indgår et samarbejde med JYSK IT. Det gælder såvel den interne IT-service på kontoret i Vojens – som den eksterne service til vores kunder. Processen er nøje planlagt, og vi forventer ikke, at overgangen vil være mærkbar for...