SLF inviterer til vælgermøde i Tønde, Haderslev og Vejen kommune

SLF har taget initiativ til at flytte vælgermøder ud på virksomheder i tre kommuner                                                                                                                                                                                         -Vi prøver som noget nyt at flytte vælgermøderne fra forsamlingshusene og ud på en række spændende virksomheder, fortæller Christian Lund, formand for SLF.  Vi håber hermed at sætte fokus på, hvordan...

Dagen efter, at Martin Merrild har siddet de maksimale to år som formand den europæiske landbrugsorganisation COPA, står det klart, at Danmark fortsat har en plads i formandskabet i organisationen, der repræsenterer 23 mio. landmænd over hele EU. Ved fredagens møde blev Martin Merrild nemlig valgt...

L & F De 7 synder

Landbrug & Fødevarer har i løbet af sommeren og vil fortsat i de kommende uger præsentere syv af de væsentligste fejl og mangler, som kvælstofmålsætningerne i vandplanerne bygger på. Vi kalder det ’De 7 synder’, for konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes...

Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation. Dyrenes Beskyttelse har lanceret kampagnen: ’Hvis bare grise var høns. Burgrise - nej...

Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise - Nej tak”, udtaler næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem...

Borgermødet om Haderslev Kommunes spildevandsplan har højst sandsynligt rykket ved den politiske holdning til planen. Men det er stadig vigtigt at indsende høringssvar til kommunen. SLF kan hjælpe med besvarelsen.    Tirsdag aften den 6. juni var 300 personer mødt op til borgermødet om Haderslev Kommunes...

SLF mener kommunen har foreslået en forkert løsning vedrørende spildevandsafledning. Det drejer sig om at Haderslev Kommune har i form af ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan” fremlagt forslag om at lede spildevand fra Gram, og senere Haderslev og ud i Diernæs Bugt. Spildevandet fra den vestlige del...

Forleden havde SLFs formandskab inviteret det lokale EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann til dialogmøde i SLF. Indledningsvis bød SLFs formandskab Christian Lund og Berith Nissen, Jørn Dohrmann velkommen med en status over landbruges situation i Danmark. Herunder lagde formandskabet vægt på, at Danmark er et eksportland, og vi...

Landbrug & Fødevarer fortsætter erhvervets store omdømmekampagne. En ny reklamefilm bliver i de kommende uger vist i biografer og på TV. Landbrug & Fødevarer går på TV2 i ugerne 18, 19 og 20 med en 35 sekunders reklamefilm. Filmen vil sideløbende med TV-spottet blive vist i biografer...