Puljen med vådområder er åben for ansøgninger indtil 31. januar 2017 En del af jagttegnsmidlerne anvendes som tilskud til etablering af mindre vådområder, og du kan som landmand derfor søge tilskud, hvis du gerne vil etablere en lille sø eller vådområde. Ved vådområder forstås i denne sammenhæng...

ERHVERVSUDVIKLING 2016 Ordningen om Erhvervsudvikling ligger under NaturErhvervsstyrelsen. Der gives tilskud til projekter, der fremmer konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor. HVAD GIVES DER TILSKUD TIL? Tilskud til projekter, der fremmer: konkurrenceevnen...