Erfaren revisor søges til ViaCount

Vi oplever en pæn tilgang af kunder og søger derfor en erfaren revisor til vores kontor i Toftlund. Vi tilbyder et spændende og selvstændigt arbejde med gode udviklingsmuligheder og frie rammer til at planlægge din arbejdsdag. Du får ansvaret for at servicere egne kunder med varierende...

Stefan-Poul-Hansen Ejendomsrådgiver i SLF

Sønderjysk Landboforening (SLF) har ansat Stefan Poul Hansen som ejendomsrådgiver I fritiden fordrives tiden med blandt andet korsang og tennis. Arbejdstiden foregår fremover hos SLF i Vojens, hvor jurist Stefan Poul Hansen er ansat som ejendomsrådgiver i forhold til hushandler, overdragelse, generationsskifte, samarbejde over grænsen mm. -...

Udsættelse af såning af efterafgrøder

Det ustadige vejr har besværliggjort høsten, og dermed også etableringen af efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen har nu udsat fristen for at så efterafgrøder, som består af korsblomstrede afgrøder, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg. Fristen for at så disse efterafgrøder udsættes med 10 dage til 30. august 2017. Fristudsættelsen gælder...

L & F De 7 synder

Landbrug & Fødevarer har i løbet af sommeren og vil fortsat i de kommende uger præsentere syv af de væsentligste fejl og mangler, som kvælstofmålsætningerne i vandplanerne bygger på. Vi kalder det ’De 7 synder’, for konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes...

Sønderjysk Landboforening (SLF) har samlet et hold, der skal hjælpe landmanden med at blive en bedre leder for sine medarbejdere. Landbrug i dag er ofte store virksomheder med mange ansatte og ikke længere en lille besætning, hvor ejeren selv går rundt og passer dyr og marker....

SLF har udviklet en drift-indicator, som hjælper dig med at vurdere afdriften, når du sprøjter Marksprøjtning kan være en udfordring i det danske klima, for hvordan begrænser man afdriften? Som sprøjtefører kan du selv justere bomhøjden og dråbestørrelsen – men vindpåvirkningen kan du ikke gøre noget...

Vind 10 liter Boxer og SLFs nyudviklede Drift-indicator SLF sætter fokus på korrekt brug af sprøjteudstyr, hastighed og vindpåvirkning Aktivstoffet i Boxer (prosulfocarb) er en vigtig bestanddel i vores ukrudtsstrategi i vintersæd. Men lige nu er midlet under politisk pres, og flere historier om afdrift af prosulfocarb...

Emma Karoline Holm har netop holdt 40 års jubilæum hos Sønderjysk Landboforening, og modtog samtidig Den Kongelige Danske Landhusholdningsselskabsmedalje. Da Emma Karoline Holm gik i folkeskole mente hendes lærer, at hun skulle være politimand, for der var altid en ro og orden omkring hende. Men den...

Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation. Dyrenes Beskyttelse har lanceret kampagnen: ’Hvis bare grise var høns. Burgrise - nej...

Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise - Nej tak”, udtaler næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem...