Derfor inviterer SLF til møde d. 16. maj kl. 19:30 omkring vores fælles vand, og hvordan arbejdet med Vandråd, Vandområdeplaner, virkemidler og vandløbslaug vil påvirke landbruget, men også hvordan landbruget kan gøre sin indflydelse gældende. Mødet er målrettet lodsejere, men også alle andre der har...

Man kan man roligt gå i gang med majssåning når forholdene er i orden. Det er når jordtemperaturen er over 8 grader i 10 cm´s dybde og der er udsigt til stabilt vejr uden større nedbørsmængder i syvdøgnsprognosen. Gerne med stigende temperaturer. Til støtte for beslutningen...

Mandag den 3. april afholdt SLF et temamøde om den nye husdyrregulering, hvor 35 interesserede landmænd trods det fine forårsvejr var mødt op. Der er nu en ny lov, der udstikker de overordnede rammer, men de bekendtgørelser og vejledninger, der skal føre loven ud i livet,...

Torsdag 4. maj 2017 kl. 10.00-15.15. Sted: I kantinen SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens For fremtidens sælgere og købere af landbrug Landbrug skal i fremtiden ejerskiftes på nye måder! SLF indbyder til super-aktuelt tema dag for for fremtidens sælgere og købere af landbrug. Dagens program: · Velkomst og intro til fremtidens...

Anni-Matthiesen

Mandag 3. april 2017 kl. 15.00-17.00. Sted: I kantinen SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Der er lagt op til væsentlige ændringer i reglerne for miljøgodkendelser og miljøtilladelser i 2017! Hensigten er at skabe større fleksibilitet i produktionstilladelserne og afkorte sagsbehandlingen. SLF inviterer derfor  til informationsmøde, hvor vi gennemgår de...

Erik Lydiksen SLF og Peter V. Tomsen

SLF lukker IT afdelingen og indgår samarbejde med Jysk IT I SLF er vi meget optaget af, at vores medlemmer, kunder og medarbejdere sikres den mest optimale service og de allerbedste IT-løsninger. Hele den digitale platform, herunder IT generelt, er omdrejningspunktet for udførsel af vores daglige...

farligt gods kursus i SLF

Fredag 24. marts 2017 Kl. 09:00-11:30 Sted: I kantinen hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Kursets formål og indhold • At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner...

Onsdag d. 22. marts 2017 Kl. 08:30-15:30 Sted:I kantinen hos  SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Kan du gennemføre lovpligtige eftersyn af dine maskiner? SLF afholder kursus i Lovpligtig eftersyn. Formål med Kurset: •    Give indsigt i kontrol og tilsyn af maskiner for opfyldelse af gældende sikkerhedsbestemmelser Indhold på kurset: •    Introduktion i...

Møde i SLF-om-nyt-biogasanlæg

En initiativgruppe bestående af medlemmer af SLF, Flemming Skov, Jens Chr. Kjer, Niels Otto Lund og Kim Jørgensen, arbejder med at undersøge mulighederne for at etablere et kombineret økologisk /konventionelt biogasanlæg i Sønderjylland. Gruppen  havde onsdag aften inviteret til møde for at lodde interessen. Det...