Christian Lund Formand SLF

Miljø og Fødevareminister henleder i disse dage i pressen opmærksomheden på, at Danmark under den tidligere regering til EU, fik indmeldt alt for høje reduktionsmål på 24 % inden 2020, vedrørende ammoniakudledning  fra husdyrbruget. Baggrunden er tilsyneladende den daværende  miljøminister Ida  Aukens ønske om at Danmark...

Foråret  kommer – der er blevet mere lyst, og landmændene er ved at få forårskuller og vil gerne snart i marken. Forudsætningen for at få gjort jorden tjenelig til jordbearbejdning og såning af årets afgrøder er, at den er veldrænet, og at vandafledningen i vandløbene...

Der er kommet nye krav til faktura og dokumentation på området for godtgørelse af elafgifter den 1. april 2016. Er du opmærksom på disse nye krav? Der kan ikke længere godtgøres elafgift på aconto-betalingen, men først når den endelige opgørelse foreligger. Ved kvartalsmæssig opgørelse vil...

Regnskab

Reglerne siger, at du har opbevaringspligt 5 år af gamle regnskaber, men regnskaberne, helt tilbage fra da du startede som selvstændig landmand, kan være vigtige, når du står i en salgssituation. Læs mere i artiklen nedenfor. Specialkonsulen fra SEGES, Søren Harrild Eriksen gør opmærksom på følgende: ”Dine...

Gyllebeholdere

Hvert 10. år skal åbne og lukkede beholdere, der er 100 m3 eller større kontrolleres Din gødningsbeholder skal tilmeldes 6 måneder før beholderen bliver 10 år eller 10 år efter seneste kontrol. Tilmeld dig nu og få rabat - jo før jo bedre 15%, i marts 10% i april 5% i maj Proceduren...

I en livlig debat var der opbakning til den førte politik og skarpe spørgsmål til elementer i regnskab og virksomhedens drift. Herunder såvel medlemstal, landboforeningens og rådgivningsvirksomhedens fremtid i den skærpede konkurrence på rådgivningsmarkedet. Formand og direktør svarede, at de til enhver tid ser det som...

Generalforsamling 2017 Foreningen har haft mange konstruktive møder med såvel kommunalpolitikere, folketingspolitikere, og kommunalpolitikere i årets løb, og det opleves absolut som om den gode dialog fremmer forståelsen. Jeg er overbevist om at det er en vigtig lokalpolitisk opgave vi som lokal landboforening løser her, slog...

Generalforsamling 2017 Såvel på den politiske bane som i rådgivningen har der været  stor aktivitet i SLF, fremgår det af årets beretning på generalforsamlingen. "Vi ser at flere års politiske arbejde nu giver resultater, sagde formanden Christian Lund. Og direktør Erik Lydiksen kunne glæde sig over et godt...

SLF og Syddansk Økologi tilbyder alle interesserede konventionelle landmænd et gratis og uforpligtende omlægningstjek på din bedrift. Omlægningstjekket tager udgangspunkt i din bedrift med dine konkrete ønsker og muligheder. Efter en indledende snak tilbyder vi endvidere at lave en økonomisk konsekvensberegning ift. din nudrift.  I øjeblikket er...

Initiativgruppen

Pressemeddelelse Udsendes på vegne af initiativgruppen Initiativgruppe vil etablere nyt økologisk/konventionelt biogasanlæg i Sønderjylland En initiativgruppe bestående af formanden for Syddansk Økologi, Flemming Skov, der er økologisk planteavler, og to økologiske mælkeproducenter Jens Christian Kjer og Niels Otto Lund har i nogen tid arbejdet på at skabe grundlag...