farligt gods kursus i SLF

Tirsdag 22. februar 2017 Kl. 09:00-11:30 Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Kursets formål og indhold • At give chauffører, der transporterer farligt gods (under frimængden) ad vej, kendskab til de generelle bestemmelser i reglerne vedr. transport af farligt gods (F.eks. transport af dieselolie til maskiner i marken i...

Erfaringerne fra PattegriseLIV har været så gode, at der nu igangsættes PattegriseLIV 2017. Blandt tiltagene er en konkurrence, hvor de 5 bedste idéer til at fremme overlevelsen i farestalden eller klimastalden får 200.000 kroner til deling til at vise effekten af deres idé. ”Vi skal have...

Ved indgangen til 2017 startede Ejendomsmægler, Christina Caitlin Horace i nyt job hos LandboGruppen Sønderjysk på Billundvej 3 i Vojens. Hun skal med sin erfaring i ejendomsmarkedet og nyeste viden styrke teamets indsats for at sikre landmænd og andre kunder det bedst mulige salg, når...

B-skatteraterne forfalder til betaling i 10 rater i løbet af år 2017. Hvis du ikke har tilmeldt B-skatteraterne til Betalingsservice, skal du selv logge på skat.dk for at finde betalingslinjerne til de 10 rater. De udsendes ikke længere med posten. Den sidste rettidige indbetaling er den...

Fredag 3. februar 2017 Kl. 13:00-16:00 Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Svend Sommerlund går på pension efter mange års solidt virke i SLF. I den anledning vil vi gerne se forretningsforbindelser, kunder, venner og kolleger til afskedsreception. Husk venligst tilmelding til Jytte eller Dagny....

Mette Frederiksen var godt forberedt inden hun stillede op til en veloplagt nytårstale og debat på SLFs Nytårskur 2017 i Agerskovhallen onsdag aften. Hun havde besøgt SLF’eren Søren Lund Petersen og hans malkekvægbesætning i Gram, inden hun mødte forsamlingen. Det havde givet hende et rigtig godt...

Torsdag d. 23. februar 2017 Kl. 19:30-22:00 Sted: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Vinterraps med speciel forkus på kålbrok og gødskning Hvede: Highligths fra Hvededagen og septoriastrategien 2017 Hvordan løfter vi udbytterne i vårbyg med 10 hkg ? Vækstregulering og gødskningsstrategi med de højere N-normer i vinterbyg...

SLF outsourcer fra 1. februar 2017 alle IT-aktiviteter og indgår et samarbejde med JYSK IT. Det gælder såvel den interne IT-service på kontoret i Vojens – som den eksterne service til vores kunder. Processen er nøje planlagt, og vi forventer ikke, at overgangen vil være mærkbar for...

Har du en markstak med dybstrøelse? Tønder Kommune sætter med deres tilsynskampagne fokus på overdækning af markstak med husdyrgødning. Visse typer af husdyrgødning kan du opbevare i markstak. Markstakken skal som udgangspunkt altid overdækkes med plastik eller lignende, og der er desuden en række afstandskrav, som...

Det gælder din fremtid som landmand, samt beskæftigelse i fødevareindustri, følgeerhverv og liv og beskæftigelse i landdistrikts-Danmark. Regeringen og blå blok har hjulpet os godt på vej! Regeringen og samarbejdsparterne fr a blå blok har vedtaget Fødevare-  og landbrugspakken og en række andre tiltag, som virker i...