Den 14. november 2017 er det muligt via SKAT.dk TastSelv at se din forskudsopgørelse for 2018. Der vil være tale om en automatisk genereret opgørelse, hvorfor vi anbefaler, at du kontrollerer den. Forskudsopgørelsen for 2018 er lavet på baggrund af årsopgørelsen for 2016 eller forskudsopgørelsen for...

Er du obs på regelændringer og konsekvenserne heraf

Fredag d. 17. november Kl 9:45 - 12:30 Billundvej 3, 6500 Vojens - Er du obs på regelændringer og konsekvenserne heraf? Syddansk Økologi inviterer til et kort kursus  om konsekvenserne ved overtrædelse af regler, ændringerne i branchereglerne samt en snak om økologiens politiske retning. Til at føre os gennem...

Christian Lund Formand SLF

Jeg har aldrig brudt mig om tanken om, at Nykredit skulle børsnoteres, siger formand for Sønderjysk Landboforening (SLF) Christian Lund. Som landmand og andelsmand har jeg altid været godt tilfreds med, at Nykredit kun havde ét formål: Nemlig at sikre medlemmerne – låntagerne - en billig...

Onsdag 22. november kl. 17.00 – 20.00 Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Storegade 46,6780 Skærbæk Moderne naturforvaltning Fem oplægsholdere giver hver deres bud på temaet med emnerne: Velkommen til temamøde Peter Saabye, sekretariatsleder Nationalpark Vadehavet Demokrati og diktatur i nationalparkerne v/Jørgen Primdahl, Københavns Universitet Forsvarets naturforvaltning under udvikling v/Catrina Kristensen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Pause...

Regnskabskonsulenter i SLF kan hjælpe med at få de nye krav til BBR registrering på plads. Skat har iværksat en udvidelse af BBR registreringerne, der senest vil være gennemført ultimo 2018. SLF har, som DLBR virksomhed ved aftale med skat, nu mulighed for at hjælpe medlemmerne med...

SLF havde forleden inviteret en gruppe unge landmandstalenter med på et udviklingsseminar med overskriften ”Bæredygtig finansiering for bæredygtigt landbrug”, arrangeret af Aarhus og Syddansk  Universiteter. Formålet med seminaret var at give indspil til et EU-projekt om sikring af fremtidigt bæredygtigt fødevaresystem og finansiering heraf. Der lægges...

 Kræft er noget vi alle har stiftet bekendtskab med på en eller anden måde. I Danmark er der 267.496 der lever med en kræftdiagnose. Forskning leder hele tiden til nye fremskridt og nye måder at behandle kræft på. Det betyder at flere overlever kræft. Statistikken for overlevelse ser...

De fleste af os har godt styr på forsikringerne, når det gælder bygninger, dyr, maskiner og biler, men hvad med forsikringen af os selv? Vi har ofte bedre styr på bilforsikringen end vores personlige dækninger på trods af, at vi nok er mere værd end bilen! Har...

Onsdag 22. november kl. 9-14. Kan du svare ja på et eller flere af følgende spørgsmål: Har du lavet et testamente men er i tvivl om rækkevidden heraf? Er der behov for eventuelle ændringer heri? Overvejer du at få lavet et testamente og er i tvivl om...

2. november kl 19.30 Billundvej 3, 6500 Vojens  (dette arrangement er desværre aflyst) SLF sætter spot på det gode liv som deltidslandmand Velkomst v/ Mads Steiner, bestyrelsesmedlem Herfra min verden går  v/Klaus Høgh, deltidslandmændenes repræsentant i Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse · Møder i L&F bestyrelsen · Møde i EU · Kontingentmodellen i L&F ·...