I 2017 er der ikke mange muligheder for at søge tilskud, men det betyder ikke, at du ikke skal tænke på tilskud nu. I 2018 åbnes for en række ordninger, og hvis du planlægger at søge tilskud i disse ordninger kan du med fordel starte forberedelserne...

Anni-Matthiesen

Mandag 3. april 2017 kl. 15.00-17.00. Sted: I kantinen SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens Der er lagt op til væsentlige ændringer i reglerne for miljøgodkendelser og miljøtilladelser i 2017! Hensigten er at skabe større fleksibilitet i produktionstilladelserne og afkorte sagsbehandlingen. SLF inviterer derfor  til informationsmøde, hvor vi gennemgår de...

Puljen med vådområder er åben for ansøgninger indtil 31. januar 2017 En del af jagttegnsmidlerne anvendes som tilskud til etablering af mindre vådområder, og du kan som landmand derfor søge tilskud, hvis du gerne vil etablere en lille sø eller vådområde. Ved vådområder forstås i denne sammenhæng...

ERHVERVSUDVIKLING 2016 Ordningen om Erhvervsudvikling ligger under NaturErhvervsstyrelsen. Der gives tilskud til projekter, der fremmer konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor. HVAD GIVES DER TILSKUD TIL? Tilskud til projekter, der fremmer: konkurrenceevnen...