SLF mener kommunen har foreslået en forkert løsning vedrørende spildevandsafledning. Det drejer sig om at Haderslev Kommune har i form af ”Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan” fremlagt forslag om at lede spildevand fra Gram, og senere Haderslev og ud i Diernæs Bugt. Spildevandet fra den vestlige del...

”En handel kræver blot at en sælger og køber kan blive enige.  Men at få et ejerskifte af et landbrug til at lykkes er at få en drøm til at blive til virkelighed”!  Med de ord bød Teamchef for økonomiafdelingen Jacob Olesen fra SLF til...

Søren Lund-Petersen ny formand for Syddansk Kvæg

Søren Lund-Petersen, der er mælkeproducent fra Gram, afløste i april  Christian Lund som formand for Syddansk Kvæg. Christian Lund ønskede at trække sig fra formandsposten i Syddansk Kvæg, for at koncentrere sig om posten som formand for Landbrug og Fødevarer Kvæg og for at undgå...

Forleden havde SLFs formandskab inviteret det lokale EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann til dialogmøde i SLF. Indledningsvis bød SLFs formandskab Christian Lund og Berith Nissen, Jørn Dohrmann velkommen med en status over landbruges situation i Danmark. Herunder lagde formandskabet vægt på, at Danmark er et eksportland, og vi...

Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet. Med indgåelsen af den brede aftale om en ny pesticidstrategi, bliver det ikke længere muligt at sprøjte såkaldte konsumafgrøder, det...

Derfor inviterer SLF til møde d. 16. maj kl. 19:30 omkring vores fælles vand, og hvordan arbejdet med Vandråd, Vandområdeplaner, virkemidler og vandløbslaug vil påvirke landbruget, men også hvordan landbruget kan gøre sin indflydelse gældende. Mødet er målrettet lodsejere, men også alle andre der har...

Mandag den 3. april afholdt SLF et temamøde om den nye husdyrregulering, hvor 35 interesserede landmænd trods det fine forårsvejr var mødt op. Der er nu en ny lov, der udstikker de overordnede rammer, men de bekendtgørelser og vejledninger, der skal føre loven ud i livet,...

Erik Lydiksen SLF og Peter V. Tomsen

SLF lukker IT afdelingen og indgår samarbejde med Jysk IT I SLF er vi meget optaget af, at vores medlemmer, kunder og medarbejdere sikres den mest optimale service og de allerbedste IT-løsninger. Hele den digitale platform, herunder IT generelt, er omdrejningspunktet for udførsel af vores daglige...

Møde i SLF-om-nyt-biogasanlæg

En initiativgruppe bestående af medlemmer af SLF, Flemming Skov, Jens Chr. Kjer, Niels Otto Lund og Kim Jørgensen, arbejder med at undersøge mulighederne for at etablere et kombineret økologisk /konventionelt biogasanlæg i Sønderjylland. Gruppen  havde onsdag aften inviteret til møde for at lodde interessen. Det...

Christian Lund Formand SLF

Miljø og Fødevareminister henleder i disse dage i pressen opmærksomheden på, at Danmark under den tidligere regering til EU, fik indmeldt alt for høje reduktionsmål på 24 % inden 2020, vedrørende ammoniakudledning  fra husdyrbruget. Baggrunden er tilsyneladende den daværende  miljøminister Ida  Aukens ønske om at Danmark...