Emma Karoline Holm har netop holdt 40 års jubilæum hos Sønderjysk Landboforening, og modtog samtidig Den Kongelige Danske Landhusholdningsselskabsmedalje. Da Emma Karoline Holm gik i folkeskole mente hendes lærer, at hun skulle være politimand, for der var altid en ro og orden omkring hende. Men den...

Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation. Dyrenes Beskyttelse har lanceret kampagnen: ’Hvis bare grise var høns. Burgrise - nej...

Dyrenes Beskyttelse, der ellers er en forening med mange gode og ædle formål på dyrenes vegne, har efter vores opfattelse bevæget sig ud i en dybt useriøs, uværdig og propagandistisk kommunikation med deres nye kampagne ”Burgrise - Nej tak”, udtaler næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem...

Har du snegle i din raps?

Med den meget fugtige sommer i år er der stor risiko for snegle. Og snegle kan æde din raps. Er du i tvivl, om der er snegle på din mark – de gemmer sig nemlig ofte om dagen – så er her et tip til, hvordan...

Søg nu til blandt andet skovrejsning, afgræsning, læhegn og småbeplantninger. Der kan være mange penge at hente. Der er nu mulighed for at søge tilskud til forskellige naturprojekter. Tilskuddene er generelt gode og ordningerne er de seneste år blevet forsimplet, men der er fortsat mange regler...

Anmeldeordninger

SLF har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af deltidslandmand, som skal undersøge, hvordan landboforeningen kan hjælpe segmentet bedst muligt. Som deltidslandmand kan du have nogle særlige udfordringer eller behov, som ikke kan understøttes i de tilbud og produkter, som en landboforening i forvejen tilbyder landmænd. SLF har flere...

Læserbrev af: Berith Nissen, næstformand for SLF – Sønderjysk Landboforening, mobil 25369255 Efter et veloverstået Folkemøde på Bornholm, står specielt dyrevelfærdsdebat og COOPs dyrevelfærdsmærke-debat tydeligst tilbage. Dyrenes Beskyttelse langer ud efter landbruget og det statslige dyrevelfærdsmærke, for ikke at være ambitiøse nok mht. dyrevelfærd. De er gået sammen...

En helt ny analyse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen viser, at landmændene kun har brugt 52 procent af den ekstra kvælstof, de fik mulighed for i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Styrelsens har gennemgået landmændenes gødningsregnskaber for 2015/16. Analysens resultat kommer ikke som nogen overraskelse for Landbrug...

I disse dage udsender SKAT forslag til ny forskudsopgørelse for 2017 til ca. 250.000 skatteydere - uden at skatteyder har bedt om det. Vær derfor opmærksom på, at det kræver en aktiv handling, hvis du ikke ønsker det nye forslag skal være gældende. Den nye...