Christian Lund Formand SLF

Jeg har aldrig brudt mig om tanken om, at Nykredit skulle børsnoteres, siger formand for Sønderjysk Landboforening (SLF) Christian Lund.

Som landmand og andelsmand har jeg altid været godt tilfreds med, at Nykredit kun havde ét formål: Nemlig at sikre medlemmerne – låntagerne – en billig og konkurrencedygtig belåning af ejendommen. Det gælder for såvel erhvervsdrivende landmænd som private boligejere.  En børsnotering vil alt andet lige medføre dyrere belåning, idet der også skal tjenes penge til afkast til aktionærerne.

Nykredits børsnotering har været diskuteret det sidste års tid. Jeg forstod tidligere, at det var en nødvendighed at få ny aktiekapital, for at Nykredit kunne skaffe kapital og sikre sig, at de officielle krav til egenkapital er overholdt. Nu ser det ud til, at Nykredit har fået rationaliseret igennem og skaber flotte resultater. Resultater, der er så gode, at egenkapitalforholdene formentlig bliver tilfredsstillende.

 På denne baggrund vil vi opfordre til, at børsnoteringen aflyses!
Jeg mener, vi skal værne om kreditforeningens grundstruktur, der bygger på mere end 150 års erfaringer, og som har det ene formål at sikre låntagerne billig og konkurrencedygtig finansiering. 

 Fra forandringsparat til forandringsskabende
Det betyder selvfølgelig ikke, at Nykredit skal hvile på laurbærrene. Vi skal gå fra at være forandringsparate til at være forandringsskabende. Jeg vil gerne opfordre Nykredits repræsentantskab til at sende børsnoteringen til ”hjørnespark”, så vi kan få et nyt oplæg.

Nykredit bør i stedet for børsnotering gå i front, som den kreditforening, der udelukkende arbejder for kunden. Hold fokus på kunden og konkurrencedygtigt udlån til erhvervslivet, og lad aktiespekulanterne tjene deres penge andre steder, slutter Christian Lund.