L & F De 7 synder

Landbrug & Fødevarer har i løbet af sommeren og vil fortsat i de kommende uger præsentere syv af de væsentligste fejl og mangler, som kvælstofmålsætningerne i vandplanerne bygger på.

Vi kalder det ’De 7 synder’, for konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes og miljømål fastsættes realistisk og på solidt grundlag. Synderne bliver offentliggjort som kronikker i LandbrugsAvisen. 

Kritikpunkterne i ’De 7 synder’ indgår i Landbrug & Fødevarers indspil til det internationale ekspertpanel, der i efteråret skal evaluere det faglige grundlag bag vandplanerne.

 

  1. synd: http://www.lf.dk/aktuelt/de-syv-doedssynder/de-syv-synder-synd-nr-1
  2. synd: http://www.lf.dk/aktuelt/de-syv-doedssynder/de-syv-synder-synd-nr-2
  3. synd: http://www.lf.dk/aktuelt/de-syv-doedssynder/de-syv-synder-synd-nr-3
  4. synd: http://www.lf.dk/aktuelt/de-syv-doedssynder/de-syv-synder-synd-nr-4
  5. synd: http://www.lf.dk/aktuelt/de-syv-doedssynder/de-syv-synder-synd-nr-5

Læs mere om de 7 synder på Landbrug & Fødevare

 

 

Post Tags: