Klimaordfører i Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, skriver i Altinget, 1. oktober 2018, at ”vi ikke skal brødføde verden med koteletter”, og ”at Danmark bør halvere den danske svineproduktion og reducere landbrugsarealet”.

Vi tænker: Hvad skal vi så leve af i Danmark? Vi er uforstående, ikke kun fordi vi begge selv er griseproducenter og lever af vores erhverv. Men også fordi Danmark er afhængig af vores landbrugserhverv. Danmark er et landbrugsland – det har vi været i mange år, og er stadig. Vi eksporterer grisekød for omkring 30 mia. kr. årligt. Disse penge vil mangle i statskassen, hvis vi lukker eller halverer den danske griseproduktion. Desuden vil det betyde fyringer på danske slagterier.
33.000 personer er beskæftiget indenfor griseproduktion og følgeerhverv.

Har Enhedslisten tænkt over, hvad disse mennesker så skal lave? Har man tænkt over, hvilken konsekvens det vil få for samfundet – og hvordan det vil ramme Danmarks økonomi?

Hvad skal vi sætte i stedet for? Vi har ingen råstoffer, vi kan leve af i Danmark. Vores primære råstof er landbrugsproduktion. Hvis Danmark halverer griseproduktionen og reducerer landbrugsarealet, flytter produktionen til andre lande, hvor miljøpåvirkningen vil være højere. Det vil med andre ord ikke løse den globale klimasituation. Selvom flere vælger i dag fx at blive veganer, så vil der stadig være efterspørgsel på kød ude i verden. 

Landbrug & Fødevarer sætter lige nu fokus på, hvor stolte vi kan være af dansk fødevareproduktion. Omdømmekampagnen fortæller, hvor megen ros vi høster ude i verden, og hvor højt man værdsætter danske fødevarer – varer af høj kvalitet og produceret med respekt for dyrevelfærd, miljø og klima.

Vi er glade for, at ikke alle danskere tænker som Søren Egge Rasmussen. Og vi håber, at stoltheden og glæden over danske fødevarer vil brede sig.

Berith Nissen, griseproducent og næstformand i SLF (Sønderjysk Landboforening) og Esben Skøtt, griseproducent og bestyrelsesmedlem i SLF.