Kære alle.

Her et link til info om Vandråd 2017 på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside, hvor der er et link til Miljøgis-kortet, hvor I kan finde alle informationerne om arbejdet.

Vandråd 2017

Miljø- og fødevareministeriet

Samtidig opfordre Søren Lausten jer til at gå ind på Miljøgis-kortet og sende de vandløbsstrækninger I mener der er problemer med, i forhold til de 4 kriterier Fald, slyngning, fysisk forhold og okker og sende dem til ham inden tirsdag den 23. maj

(I åbner gardinet i venstre side øverst ”Afgrænsningskriterier” zoomer ind på jeres område og klikker de forskellige kriterier til samt sammenligner med de virkeligheden. Har I problemer skriver eller ringer I til mig)

Har I mulige evt. steder/arealer til placering af minivådområder, må I gerne melde tilbage til mig om dette.

Venlig hilsen

Asger Thode Kristensen SLF

Asger Thode Kristensen

Naturkonsulent

Phone7320 2745 / 2960 9295