Kære alle.

Her et link til info om Vandråd 2017 på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside, hvor der er et link til Miljøgis-kortet, hvor I kan finde alle informationerne om arbejdet.

Vandråd 2017

Miljø- og fødevareministeriet

Samtidig opfordre Søren Lausten jer til at gå ind på Miljøgis-kortet og sende de vandløbsstrækninger I mener der er problemer med, i forhold til de 4 kriterier Fald, slyngning, fysisk forhold og okker og sende dem til ham inden tirsdag den 23. maj

(I åbner gardinet i venstre side øverst ”Afgrænsningskriterier” zoomer ind på jeres område og klikker de forskellige kriterier til samt sammenligner med de virkeligheden. Har I problemer skriver eller ringer I til mig)

Har I mulige evt. steder/arealer til placering af minivådområder, må I gerne melde tilbage til mig om dette.

Venlig hilsen
Sorry! There is no Team Showcase saved under the ID '14074'. You need to cick the 'Save Showcase' button to actually save it before it can appear on the front end via your shortcode. Please read more about this here