SLFs bestyrelse og direktør, Erik Lydiksen, har dags dato indgået en gensidig aftale om, at Erik Lydiksen fratræder som direktør for SLF.

Årsagen til den beslutning er, at Erik Lydiksen ikke ønsker at føre den strategiske udvikling af selskabet videre.

Bestyrelsen har taget Erik Lydiksens ønske om fratrædelse til efterretning og vil snarest muligt igangsætte rekruttering efter ny direktør.

Al henvendelse til Christian Lund, formand for SLF