Dyrlæger på økonomikursus

Rigtige landmænd gør brug af de fagfolk, de har omkring sig

I tider hvor fokus på produktionsøkonomi er afgørende, er det fornuftigt som landmand at gøre brug af de fagspecialister, han har omkring sig i forvejen. En af dem er dyrlægen, som kender besætningen – og som nu også har fået indblik i produktionsøkonomi

SLF har indgået et samarbejde med Boehringer Ingelheim om et kursusforløb for dyrlæger, hvor de skal blive klogere på landmandens økonomi og regnskab. I godt et års tid har 18 dyrlæger fra hele landet været på kursus kombineret med både teori på skolebænken samt gårdbesøg hos i alt seks landmænd.

Et af holdene var forleden samlet hos SLF i Vojens for sidste gang, hvor de gennemgik budgetplanlægning for to landmænd, som de begge havde besøgt tidligere på året. Kursisterne har ud fra nøgletal, benchmarking og businesscheck samt det de har oplevet på gården, udarbejdet punkter til en tværfaglig handleplan med forslag til optimering og effektivisering på gården.

Større forståelse for ejendommens helhed
Driftsøkonomikonsulent Thejs Hjort Christiansen, der har stået for kurset i SLF, fortæller:

-Ud fra landmandens regnskab og budget har kursisterne lavet en række forslag til forbedringer. Kunsten er at have øje for hele bedriften og kunne bidrage positivt ind i regnskabet. Kursisterne har lært noget om økonomi, hvilket har givet dem en større forståelse for ejendommens udfordringer og potentialer. Som dyrlæge kan de samtidig forklare, hvad der ligger bag handleplanen for sundhedsoptimering, antibiotikaforbrug, dødelighed etc., siger Thejs Hjort Christiansen – og fortsætter:

-Den viden er ret vigtig og bliver endnu vigtigere i takt med, at bedrifterne vokser og bliver mere komplekse. Flere og flere landmænd vælger i dag at samle folk omkring sig og etablere såkaldte produktionsråd, hvor flere forskellige fagligheder er repræsenteret – og her er det en stor fordel at forstå og kende til de andres faglighed og brug af fagtermer, pointerer Thejs Hjort Christiansen. 

Malkerutiner og bedre hygiejne
I de konkrete handleplaner havde dyrlægerne lavet en række anbefalinger – blandt andet omkring malkerutiner og hygiejne: Det viser sig, at den ene landmand har problemer med en del inficerede malkekøer – omkring 31 procent af bestanden. Beregninger viser, at landmanden rent faktisk kan øge omsætningen med 900.000 kr. over ti år, hvis han sørger for at få forbedret mælkens celletal.

Desuden drøftede holdet nye madrasser, flytning af dyr mellem staldene – og hvordan man undgår smitte.

Det viser sig, at landmanden meget gerne vil have ændret malkerutinerne. Men hvordan får han motiveret sine medarbejdere, som er dem, der dagligt malker og som i realiteten er dem, der skal gøre noget nyt og anderledes? De aftaler et besøg, hvor malkeudstyr gås igennem, observation af malkerutiner og derudfra konkrete bud på optimeringer.

 Alle bør kende til besætningens handleplaner
Kvægfagdyrlæge Vibeke Falkengaard fra Boehringer Ingelheim har været med til at sammensætte kurset. Hun fortæller, at der kan være rigtig mange handlingsplaner på en og samme bedrift – udarbejdet af landmanden i samarbejde med hver af de rådgivere, han omgiver sig med. Handlingsplanerne udarbejdes med de bedste intentioner, men ofte får de ikke fuld effekt. Forhåbentlig vil det ændre sig med tiden, hvis og når rådgiverne taler sammen og der løbende sker opfølgning på fælles handlingsplaner.

-Det at have en fælles forståelse for, hvordan produktionsøkonomien hænger sammen og hvilke faktorer der måske begrænser landmanden. Det kan være basis for tværfagligt samarbejde omkring den enkelte besætning. Så der tages hensyn til landmandens behov, ønsker og livsstil, samtidig med at man tænker økonomi og dyrenes sundhed og helbred ind, forklarer Vibeke Falkengaard. 

  -Det viser sig fx nogle gange, at der i budgettet står helt specifikke handlingsplaner om sundhedsfaglige optimeringer og investeringer, som dyrlægen ikke kender til og som måske ikke lige er i harmoni med det, som dyrlæge og landmand ellers har gang i. Måske har det heller ikke været diskuteret, hvad der rent sundhedsøkonomisk vil være mest optimalt for den enkelte besætning og landmand, inden det kom i budget. Derfor tjener man landmanden allerbedst ved, at de forskellige rådgivere arbejder sammen omkring produktionsøkonomi. Det er jo i alles interesse, at landmandens virksomhed klarer sig bedst muligt, pointerer Vibeke Falkengaard.  

Nu har dyrlægerne fået kursusbeviset i hånden, og så skal de ellers ud på gårdene og gøre deres viden gældende. Og i samarbejde med kvægrådgivere og driftsøkonomer vise, at de kan komme med input med fælles fokus på landmandens produktionsøkonomi. Kursisterne har aftalt, at de vil mødes endnu en gang i det nye år, hvor de vil følge op på handleplaner og høre landmændene, om de har taget aktion på nogle af forslagene.

Fakta

Kurset ”Malkekvæg – driftsregnskab og budget” er arrangeret af landboforeningen SLF og medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim. Kurset forløber i fire steps og over et års tid med teori på skolebænken og to driftsbesøg inkluderet. Kursisterne skal bl.a. være aktive medspillere sammen med landmanden, driftsøkonomirådgiveren og kvægrådgiveren i planlægningen af budget 2019 på de to bedrifter.

Kursisterne er praktiserende dyrlæger fra hele landet. Der er oprettet tre hold med i alt 18 dyrlæger og seks landmænd.