I perioden fra 6. til 11. september udsender udbetaling Danmark breve i E-boks om efterregulering af social pension for 2018.

Efterreguleringen vil ske i forhold til årsopgørelsen fra Skat for 2018 med enten krav om tilbagebetaling eller yderligere udbetaling.

Der udsendes også brev til de pensionister, der har fået udsat efterreguleringen fra 2017.

Kontakt gerne jeres regnskabskonsulent, hvis I har brug for hjælp i forhold til fx kontrol af reguleringen.