”En handel kræver blot at en sælger og køber kan blive enige.  Men at få et ejerskifte af et landbrug til at lykkes er at få en drøm til at blive til virkelighed”!  Med de ord bød Teamchef for økonomiafdelingen Jacob Olesen fra SLF til de 140 fremmødte til rådgivningsvirksomhedens temadag om ”Fremtidens ejerskifte af landbrug”. Han tog desuden det store fremmøde på en flot majdag, som udtryk for at der er stor interesse for emnet, og det er vigtigt, at SLFs rådgivere sætter fokus på at være nytænkende, for at sætte skub ejerskifteudfordringen.

Jordinvestering kan være fornuftig nu.

Men man skal have tid til at vente 7-10 år eller mere på afkastet. Det var et af Cheføkonom John Jensen fra AgroMarkets klare budskaber i et særdeles interessant analyserede indlæg om fremtidens forventninger til jordprisudviklingen. Den danske jordpris er nu næsten halveret siden toppen i 2008, og John Jensen mener at jordprisen har fundet sit bundniveau. Eksterne investorernes interesse for at købe jord bekræfter dette. Kornprisen og rentabiliteten i planteavl vil dog være helt afgørende for om unge landmænd skal investere i jord. John Jensen forventer nemlig også at der vil gå mange år inden vi ser væsentlige jordprisstigninger igen. Dem der spekulerer i stigende jordpris, skal kunne holde sig på skødet til 2015, lød budskabet. Der omkring kan vi forvente en ny ”jordprisboble” – var profetien – baseret på historiske analyser.

Nytænkning skal bringe livsværket videre!

I næste indslag redegjorde Jørgen Jacobsen, Busholm ved Øster Højst om baggrunden for at indlede et langsigtet ejerskifte forløb med succession en ung landmand uden for familien. Jørgen Jacobsens klare ønske er at ejendomme på 460 ha. skal overdrages til en ung landmand, Paul Hilhorst som kan får mulighed for at drive ejendommen videre. Udnyttelse af succession og sælgerpantebreve m.m. kan sikre en finansiering som er ca. 1,2 mio. billigere i årlig ydelse i forhold til traditionel finansiering i realkredit, bank og vækstfond. Ejerskifte med succession, når det ikke er egne børn, kræver tre års samarbejde. Det er en langvarig proces, som kræver godt samarbejde og god kemi mellem sælger og køber. Men Jørgen Jacobsen og Paul Hilhorst er enige om at det er en særdeles fordelagtig måde, hvorpå ejendommen kan ejerskiftes.

En vifte af muligheder – men det kræver god planlægning.

Skattespecialister Jette Brauner og Jørn Aarøe fra SLF redegjorde efterfølgende for den vifte af muligheder, der rent faktisk er for at gennemføre et hensigtsmæssigt ejerskifte af landbrug. Et uddrag af modellerne er: fri handel, familiehandel med succession, succession i I/S, delsalg, delbortforpagtning, skattefri virksomhedsomdannelse til selskab, selskab med succession osv.. De to rådgivere slog fast, at der faktisk er mange muligheder, og hvad der passer i hver enkelt situation er helt individuelt. Så kom ind og få en snak om mulighederne, opfordrede to rådgivere.

Sharemilking også en mulighed!

Per Bundgård, der er økologisk planteavler med ca. 1000 ha. redegjorde for, hvordan han havde taget initiativ til at hjælpe to unge landmænd i gang som sharemilkere i en eksisterende stald på sin gård. Konceptet består i at Per Bundgaard udlejer stalden til to helt unge landmænd, Patrik og Tobias som så ejer besætningen og driver kvægbedriften. I et interessant samarbejde har Per Bundgaard bidraget med erfaring, coaching, budgettering, finansiering, planlægning og foderforsyning. Et rigtig interessant samarbejde, hvor helt unge kan lære at tage eget ansvar Per Bundgaard håber det giver dem mod på at komme videre i karrieren som selvstændige landmænd.

Nykredit – vil fortsat finansiere landbrug

Freddy Hansen fra Nykredit slog fast, at Nykredit fortsat gerne vil finansiere landbrug i Danmark. Men der er skrappe betingelser for at låne ud til unge landmænd: Betingelserne er: God likviditet og rentabilitet i budgetterne, stabilt cash-flow, plads til fast rente på realkreditten og et egenkapital krav på 20 %.  Det går rimeligt i familiehandler, men uden for familiehandler kræver det nogle af de løsninger, som er nævnt i dag mente Freddy Hansen. Afslutningsvis Havde Lennert Nielsen et indlæg om formuepleje, hvor Nykredit har tilbud til enhver risikoprofil. Det skarpe budskab var, at det er vigtigt, at man tænker i pensionsopsparing, og at man kommer i gang i godt tid – 10-15 år før man har tænkt sig at gå på pension.

Et ”vindue” til min fordel

Vi spurgte Wouter de Sain (30) fra Starup, hvad hans indtryk var af formiddagens program

“Jeg synes formiddagens program var rigtig godt. John Jensens overblik over jordpriser og renteudvikling mv var en øjenåbner. Det ser ud som den aktuelle situation – set ud fra priskurver – lige nu åbner et “vindue til min fordel”.  Jeg synes dog bankernes egenkapital krav er meget skrappe (20-30 % – blev nævnt på mødet)

Ideen med samarbejde og succession er god! Det eksempel som Jørgen Jacobsen og Paul Hilhorst har vist er rigtig spændende. Successionsmodellen er god til til at sikre køber noget egenkapital og en billig finansiering.  Det er meget positivt.
Til gengæld synes jeg det er en lang proces, man skal igennem, for at nå i mål, når succession skal bruges når man ikke er i familie. Man skal jo planlægge på 3-5 års sigt.

Wouter er klar, hvis chancen byder sig!
Wouters drøm er at blive selvstændig med en mælkeproduktion med 300 køer i et forenklet produktionssystem: “Keep it simple” princippet” – siger han. Enkelt fordi jeg gerne vil have en mælkeproduktion med ”lav fremstillingspris” siger han. Det tror jeg er det mest konkurrencedygtige i fremtiden.

Så hvis SLF kan finde ønskebedriften  til mig, så er jeg klar, hvis chancen byder sig.