Foreningen Landeværnet er en dansksindet kreditforening, som foretager udlån til yngre landmænd i det sønderjyske.

Når det gælder om at finde finansiering til nyetablering eller lån til udvidelsesprojekter i landbruget, så er det realkreditinstitutter, banker, sparekasser og VækstFonden, som er nogle af de mest kendte finansieringskilder.

Men for yngre landmænd – med bopæl syd for Kongeåen – er der endnu en mulighed. En vel nok knap så kendt mulighed.  Det er Foreningen Landeværnet, som tilbyder finansiering til landbruget.

– Foreningen yder lån til yngre landmænd – fortrinsvis til landmænd under 40 år. Lånene er til danskere syd for Kongeåen, men det kan også være børn fra indvandrere, der har erhvervet landbrug i Danmark – eksempelvis hollændere, fortæller Michael Sass Krag, driftsøkonomikonsulent i Sønderjysk Landboforening.

Op til to millioner kr.

Michael Sass Krag tilføjer, at der kan lånes op til to millioner kroner med afdrag over ti år – men med mulighed for en afdragsfrihed på fem år. Der er mulighed for nyudlån samt supplering af eksisterende lån. Lånet får pant umiddelbart efter kreditforeningslån. I øjeblikket er renten på 4 procent, og lånene afdrages som serielån med to årlige rater.

Et medlemskab af Foreningen Landeværnet koster 100 kroner som engangsbeløb, og der er et sagsbehandlingsgebyr på 5000 kroner for optagelse af lån.

Denne jordkamp var begyndt i 1890’erne med bosætningen af tyske landmænd i Sønderjylland og den preussiske stats opkøb af store gårde og omdannelse af dem til domænegårde. Efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 troede mange, at jordkampen var forbi.

Historien

Foreningen Landeværnet blev oprettet den 24. januar 1927 som et led i den nationale kamp om jorden i det dansk-tyske grænseland.

Det tyske mindretal i landsdelen var imidlertid utilfreds med den nye grænse. Da det sønderjyske landbrug i midten af 1920’erne blev ramt af en svær krise, forsøgte mindretallet et jordpolitisk fremstød ved at oprette Kreditanstalt Vogelsang i efteråret 1926. Formålet var at støtte tysksindede landmænd ved at yde dem billige lån, men også at udnytte krisen til at erobre landbrugsejendomme fra danske over på tyske hænder. Lånekapitalen kom ad hemmelige kanaler fra den tyske stat.

Som et dansk modtræk blev Foreningen Landeværnet stiftet.