EU-Landbrugskommissær Phil Hogan præsenterede på EU konferencen i Tønder 20. marts, planen for en ny og mere moderne EU-politik på landbrugs- og fødevareområdet! – populært kaldet CAP-reformen.

Phil Hogan: CAP er en kontrakt mellem landmænd og borgere
Phil Hogan indledte sit indlæg med at slå fast, at CAP, der står for Common Agricultural Policy, er den kontrakt mellem borgere og farmere i Europa, der i mere end 60 år har sikret forbrugerne en høj fødevareforsyning og – kvalitet, samtidig med at landmænd sikres en fair betaling for arbejdet.  EU’s landbrug med følgeerhverv beskæftiger 44 mio. mennesker i EU, og er dermed EUs største arbejdsgiver. CAP er desuden vigtig for jobskabelse og indtjening i landdistrikterne.

CAP-reform gælder 2020-27
I 2018 skal EU-kommissionen lave budgetforslag for den næste periode 2020-27. Det får direkte betydning for udformning af den danske EU-støtte.

-Det er derfor vigtigt, at danske politikere og landmænd netop nu skal melde sig på banen, hvis vi skal have en mulighed for at påvirke budgettet, siger SLFs formand Christian Lund og næstformand Berith Nissen, der deltog i konferencen sammen med flere medlemmer.

“A simpler and more modern policy”
Phil Hogan sagde videre, at EU-kommissionen arbejder for en enklere og mere moderne EU-politik på landbrugsområdet. Landmændene ønsker en enklere og mere effektiv EU-support, mens borgernes ønske er, at landbruget udover kvalitetsfødevarer leverer resultater i en bredere forstand, så som miljø, klima og beskæftigelse i landdistrikterne.  

CAP-strategien – der skaber resultater:  – Indeholder nogle klare elementer:
1:EU udstikker de overordnede retningslinjer

2: Medlemslandene designer en nationalt tilrettet strategi

3: EU- godkender strategi og planer  

4: EU overvåger at planerne føres ud i livet som planlagt.

5:  EU blander sig, hvis nødvendigt.

Christian Lund stillede spørgsmål ved, om EU med den nye politik ville komme til at bidrage til en bedre forståelse og tilfredshed med EU mellem landene, når de nu er så forskellige, som de er.  Desuden imødeså han, at den nye strategi kan give konkurrenceforvridning, når medlemslandene selv skal sætte mål og lave planer for EU-politikkens virkeliggørelse i de enkelte lande.  Phil Hogan mente, at EU ville holde øje med, at det ikke blev tilfældet.

Berith Nissen havde efter konferencen følgende kommentarer:
Den fælles fødevarepolitik i EU er en vigtig forudsætning for sammenholdet i EU. Naturligvis vil det være fint med en forenkling af reglerne fra EU, så det bliver på et niveau, hvor man som landmand har en reel chance for at overholde dem alle.

Jeg ser følgende punkter som vigtige for et fremtidigt EU:
Fælles regler for landbrug og lige konkurrence i hele EU
EUs støtte til landbruget skal honorere nøjagtig den produktion, som skaber arbejdspladser, økonomi, og som tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og folkesundhed.
Intern udjævning mellem lande er ikke relevant, da forskellen i støtte kompenserer for forskelle i produktionsomkostninger i de enkelte lande.
Støtteloft afhængig af antal ha. vil få uoverskuelige konsekvenser for Danmark

EU-støtten ikke dyr

Den koster 2,25 kr./borger pr. dag = 1 % af de samlede offentlige udgifter.

En tysk undersøgelse foranlediget af Deutshe BauernVerband har desuden vist, at det koster omtrent det samme, som man får i støtte fra EU, at leve op til alle de love og regler, der kommer fra EU

Så dermed er der balance imellem kravene og det, de koster. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at støtten fra EU bliver mindre i den nye CAP strategi 2020-2727, hvor der også lægges op til, at der skal honoreres flere samfundskrav ud over den direkte fødevareproduktion, slutter Berith Nissen.