I den sidste måneds tid har der været mange gisninger på, om Christian Lund er kandidat til to store poster i hhv. lokalpolitik og i landbrugspolitik.

Borgmester i Vejen
I første omgang blev han nævnt som mulig kandidat til at overtage borgmesterposten efter Egon Fræhr, nuværende borgmester i Vejen Kommune. Egon Fræhr har meddelt, at han stopper ved udgangen af denne valgperiode, som løber til 31. december 2021.

Christian Lund har i mange år været medlem af Venstre og er som formand for Sønderjysk Landboforening (SLF) meget aktiv i det landbrugspolitiske arbejde.

Christian udtaler i den forbindelse:

-Der har den seneste tid været mange henvendelser til mig omkring borgmesterkandidatur i Vejen Kommune. Jeg er beæret og smigret over, at mange har tillid til, at jeg kan løfte denne post efter Egon Fræhr. Jeg kan dog meddele, at jeg ikke opstiller som kandidat til borgmesterposten. Jeg ønsker Venstre og den kommende valgkamp for at finde den nye borgmesterkandidat, held og lykke.

Formand for Landbrug & Fødevarer
Senest har Martin Merrild der er formand for Landbrug &Fødevarer offentliggjort, at han stopper til delegeretmøde i november 2020. Der er også i den sammenhæng kommet opfordringer til Christian om at stille op som kandidat til dette hverv.

Ifølge Christian Lund har Martin Merrild været en dygtig formand, og det har bl.a. været fantastisk at opleve ham i debatter til SLFs

Nytårskure i Agerskov Hallen
Christian Lund har valgt at bakke op om Søren Søndergaard, formand for SAGRO, som har meddelt, at han er kandidat til formandsposten i L&F, og som Christian mener er en kvalificeret kandidat til at overtage jobbet efter Martin Merrild.

Sønderjysk Landboforening og Kvæg
Christian Lund har været formand for SLF i otte år, og han har i de sidste par år siddet som formand for Landbrug & Fødevarer, Kvægs sektorbestyrelse; det er to store poster. Christian Lund siger:

– Jeg er rigtig glad for mit arbejde som formand i SLF og arbejdet for de danske kvægbrugere i KVæg, og det er her, jeg vil lægge min energi.