Tag bedriftens fremtid i dine egne hænder

Med SLF’s fire forskellige ESG-rådgivnings pakker har du mulighed for at komme på forkant med klimakravene og samtidig fremtidssikre din virksomhed miljømæssigt, socialt og økonomisk. 

Mulighederne med de 4 ESG pakker

Indeholder

 • Tre tiltag du har gjort 
 • Tre tiltag du vil gøre

Indeholder

 • ESGreenTool 
 • Beregning på 3 fokuspunkter

Indeholder

 • ESG-rapport
 • Kernefortælling
 • Fremtidige tiltag for en bæredygtig udvikling
 • ESG-forhold i virksomheden
 • ESG-forhold anvendt praksis
 • ESG-score

Indeholder

 • ESGreenTool 
 • ESG-rapport
 • Kernefortælling
 • Fremtidige tiltag for en bæredygtig udvikling
 • ESG-forhold i virksomheden
 • ESG-forhold anvendt praksis
 • ESG-score
 • Fast opfølgning
 • Løbende support/rådgivning
 • Fast månedlig betaling

De 4 ESG pakker

Med ESG Spire-pakken træder du ind i arbejdet med ESG. Du får en analyse og en gennemgang af de vigtigste ESG-punkter på din bedrift.

Analysen, som kan tages med i banken, giver dig det første overblik, hvor du står, og du kommer på forkant. Samtidig får du klarlagt de tiltag, du allerede har gjort samt de indsatser, du har planer om. Endelig hjælper vi med at identificere potentielle indsatsområder.

Analysen, der giver overblikket og en gennemgang af de vigtigste ESG-punkter på din ejendom. 

ESG Vækst er du skridtet videre i arbejdet med ESG.

Vi laver beregning på 3 fokuspunkter, som blandt andet udarbejdes med afsæt i egne data fra værktøjet ESGreenTool.

Med ESGreen Tool kan du beregne klimaaftrykket for hele din produktion
– opgjort på CVR nr. Desuden kan du beregne den aktuelle klimabelastning på din – herunder antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften.
Det gælder også fordelingen på metan, CO2 og lattergas.

 Du får overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.

Med ESG Modne arbejder du aktivt med din kernefortælling og dokumentation for iværksatte samt fremtidige indsatser for at sikre en bæredygtig udvikling af din virksomhed.

Udbyttet er en ESG-rapport, som sikrer en fremtidssikret virksomhed.

Desuden skildres ESG-forhold i virksomheden, anvendt praksis i virksomheden samt ESG-score.

ESG Udbytte er den mest omfattende rådgivningspakke, hvor du får en fast opfølgning og løbende support og rådgivning. Pakken kan fungerer som en abonnementsordning med månedlig afregning.

Pakken indeholder udarbejdelse af ESG-rapport, en kernefortælling om din bedrift samt en rådgivning med inspiration til, hvordan du når nye resultater. Desuden er der adgang til ESGreen Tool, ESG-forhold i anvendt praksis, ESG-forhold i virksomheden samt ESG-score.

Vi er med til at sikre, at ESG-kravene er beskrevet i din årsrapport, som betyder, at det giver mulighed for bedre låne- og investeringsmuligheder over for finansieringskilder samt muligheder for bedre forsikringsvilkår.

ESG i DIN virksomhed

Med en ESG Spire får du:
 · Et godt overblik over ESG i din virksomhed
 · Et møde med en SLF rådgiver
 · Gennemgang af de vigtigste ESG punkter på DIN ejendom
 · Afsluttende rapport som beskriver dine igangværende og fremtidige tiltag.
 · Analysen kan bruges til møde med din bank eller samarbejdspartnere.

Muligheder:
 · Fast forløb til en pris på 2.700 kr. + moms
 · Et individuelt forløb med henblik på at implementere muligheder og tiltag

… mere ESG
Hvis du ønsker
ESG Vækst
ESG Modene
eller ESG Udbytte
så kontakt

Bestil gennemgang

KONTAKT

Carsten Friis

Teamchef for Driftsøkonomi

Specialer
• Strategi og forretningsudvikling
• Virksomhedsrådgivning
• BusinessRate (landbrugets ratingmodel)
• Ingreen AgroFunding (crowdfunding)
• Afdelingsledelse
• ESG og Bæredygtighed

Holger Mikkelsen

Driftsøkonomikonsulent

Specialer
• Solcelle og Energiprojekter
• ESG og Bæredygtighed
• Driftsøkonomi svin og planter
• Økonomisk sparring
• Strategi og forretningsudvikling
• Budget og opfølgning
• Investeringsberegninger
• Finansiering og bankhåndtering
• Agromarkets-specialist

Birgitte Madsen SLF

Birgitte Madsen

Miljøkonsulent

Specialer
• Miljøgodkendelser
• Miljøscreeninger
• Revurderinger
• ESG og Bæredygtighed

.single-post .mkdf-title { display:none; }