Christian Lund Formand SLF

Miljø og Fødevareminister henleder i disse dage i pressen opmærksomheden på, at Danmark under den tidligere regering til EU, fik indmeldt alt for høje reduktionsmål på 24 % inden 2020, vedrørende ammoniakudledning  fra husdyrbruget.

Baggrunden er tilsyneladende den daværende  miljøminister Ida  Aukens ønske om at Danmark skulle være duks i verden, og gå foran med nedbringelse af ammoniakudledning.  Det er godt at være ambitiøs og være foregangsland. Men konsekvensen ser ud til at være, at det koster arbejdspladser i dansk landbrug – især i husdyrbrug og tilhørende følgeindustri.  Andre lande har været mere realistiske, og indberettet meget mere beskedne reduktionsmål på op til 6 procent.

Kan koste arbejdspladser og eksportværdi.

Der er for mig ingen tvivl om, at det vil være særdeles alvorligt for det sønderjyske/danske landbrug, og beskæftigelsen i området, hvis EU fastholder at  reduktionsmålene skal  gennemføres som planlagt inden 2020.  Når vi ikke målene, risikerer vi at få et påbud fra EU om reduktion af husdyrbestanden – som Holland har fået i forbindelse med reduktion af fosforudledningen.

VI HAR allerede verdens mest miljøvenlige husdyrproduktion.

Kravet er helt urimeligt – og naivt indmeldt af den forrige regering. Dansk landbrug er i forvejen helt i front, og  internationale undersøgelser har vist, at vi  f.eks. allerede har verdens mest miljøvenlige mælkeproduktion, da vi f.eks producerer mælk med laveste ammoniakudledning pr. kg produceret mælk.

En ensidig dansk reduktion er ganske enkelt tåbelig!

Miljøet  kender jo ikke landegrænser. Derfor er det ganske tåbeligt, hvis der gennemtvinges reduktioner i den danske husdyrproduktion, som nævnt er såvel miljøeffektiv. Verdens munde skal jo alligevel mættes og efterspørgslen vil sikre, at produktionen blot flytter til et andet sted, hvor den er mindre miljøvenlig.

Det giver ingen mening globalt set.

Jeg giver min fulde opbakning til, at miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen  og Landbrug og Fødevarer gør en intensiv indsats for at få EU til at korrigere de urealistiske og overambitiøse reduktionsmål, som den tidligere regering indberettede til EU til et realistisk niveau på linje med andre lande.