Kære lodsejer omkring Skrydstrup Flyvestation

Vi gør opmærksom på, at der er borgermøde i Vojens Hallen på torsdag 1. marts kl. 19.

Læs mere her:  http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/Borgerm%C3%B8ded1marts2018.aspx

I sidste uge blev der i øvrigt holdt et lukket møde med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og omkring 20 inviterede gæster – her iblandt folketingsmedlem Hans Christian Schmidt samt kommunalpolitikerne Preben Holmberg og Bent Kloster fra venstre. Der var inviteret lodsejere både tæt på flyvestationen og nogle fra periferien/yderområdet.

Vi henviser i øvrigt til Facebook gruppen ”Foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer” (lukket gruppe), hvor man kan følge udvikling og debat.

Kontakt os gerne
I er velkomne til at henvende jer til SLF, hvis I har spørgsmål omkring praktiske og juridiske forhold.

Stefan Poul Hansen

Jurist

Phone73 20 23 37 / 24 91 49 65
Flemming Skov Bestyrelsesmedlem SLF

Flemming Skov

Bestyrelsesmedlem

Phone7451 9442 / 2047 3570