SLFs rådgivere vil i den kommende tid sætte endnu mere fokus på landmænd, der driver en god solid virksomhed, men som i virkeligheden ikke udnytter bedriftens potentiale godt nok.

En række bedrifter drives i dag ud fra en positiv egenkapital. Landmanden ejer mere, end han skylder, men over tid er afkastet for lavt, og konsolideringsevnen kunne være markant højere. Der er med andre ord et større indtjeningspotentiale i virksomheden.

SLF erfarer, at der findes en ret stor mellemgruppe af landmænd, som typisk ikke opsøger så meget rådgivning og som ikke har så meget fokus på virksomhedsøkonomi og indtjening. SLF oplever et stort fokus på omkostninger. Men ved at flytte fokus til potentialet i virksomheden i stedet for – og fastholde dette fokus – så ser SLF, at indtjeningen ofte udvikler sig i positiv retning.   

-I den kommende tid vil vi tage fat i den såkaldte mellemgruppe af virksomhedsejere og tilbyde dem et møde eller en gennemgang af deres virksomhed. Typisk vil man kunne flytte bedriften ved at skabe overblik og med få strukturerede tiltag højne afkastet betragteligt, fortæller driftsøkonomikonsulent, Thejs Hjort Christiansen fra SLF.

Gennemgang af virksomheden
Rådgiverne vil tage temperaturen på virksomheden og give et overblik: Hvor går det godt og mindre godt? Hvor er potentialet og hvor skal der sættes ind?

-Vi kan gennemgå virksomheden fra A til Z – ved et besøg eller et indledende møde, hvor vi fx gennemgår regnskabet og drøfter landmandens værdier og hvad der motiverer – og på den måde foreslå, hvad der skal til, for at der kan tjenes flere penge.

SLF tilbyder et tjek, hvor flere relevante rådgivere deltager, så man kommer hele vejen rundt om stald, mark, bygninger og maskiner etc.

-Det er vigtigt at understrege, at landmanden skal have lyst til at optimere og skal kunne mærke et behov eller en brændende platform. Man skal selv ville forandringen, og løsningerne skal herefter findes i fællesskab, pointerer Thejs Hjort Christiansen.

-De fleste landmænd vil gerne kunne bestemme selv og have en høj grad af handlefrihed i sin virksomhed. Derfor mener vi, det er bedre, at man er på forkant, og at landmanden selv tager initiativ til forandringer og viser, at han kan øge indtjeningen. Fremfor at banken fx kommer og kræver det, fortæller driftsøkonomikonsulent Michael Lykou.   

Gør det, inden din samarbejdspartner kræver det
SLF erfarer at de finansielle samarbejdspartnere oftere og oftere ikke stilles tilfreds med en positiv egenkapital. De kræver en bedrift, der præsterer et tilfredsstillende overskud, i henhold til de nulpunktskrav der er.   

-Man skal f.eks. huske på, at værdiansættelse af en virksomhed ikke kun sker ud fra standardpriser, men at en virksomhed, der genererer tilfredsstillende afkast alt andet lige er mere værdifuld end en virksomhed med lavere afkast. Med andre ord er en positiv bogført egenkapital i et regnskab tvivlsomt, såfremt der ikke sker en fornuftig egenkapitalforrentning – da egenkapitalforrentning, jo kræver et tilfredsstillende afkast, siger de to driftsøkonomikonsulenter.

SLF vil kontakte mange af virksomhederne over de næste måneder, men opfordrer også til, at landmanden selv ringer ind til sin rådgiver og får aftalt et møde eller besøg.