Mandag den 20. september afvikler de sønderjyske planteavlskontorer den årlige grovfoderdag. Ved arrangementet får deltagerne den nyeste viden omkring grovfoderafgrøder.

SLF er medarrangør af Den sønderjyske Grovfoderdag, som foregår mandag den 20. september. Arrangementet afvikles Hellevadvej 18 i Løgumkloster – i krydset mellem Hellevadvej og Sivkrovej.

Deltagerne vil få den nyeste viden omkring grovfoderafgrøderne græs, majs og roer. Desuden bliver der givet svar på masser af spørgsmål. Hvornår skulle majs være sået i 2021, og skulle der have været eftergødsket? Hvilke erfaringer har vi, og hvilke muligheder er der vedrørende fuglebeskyttelse? Kan roer sås uden at være bejdsede, og er 2021 et godt år for græs? Få alle svarene på Grovfoderdagen, som afvikles i et samarbejde mellem de sønderjyske planteavlskontorer og repræsentanter fra majsfrøfirmaer.

I programmet indgår også den satellitstyrede Robotti, som førerløs kan så, sprøjte og rense. SLF og SEGES er sammen med de to danske virksomheder AgroIntelli og Danfoil med i et EU-støttet projekt omkring præcisionslandbrug.

Deltagerne bliver delt op i fire-fem hold, og alle kommer hele vejen rundt om grovfoderdyrkning. Undervejs vil der være en kop kaffe og den traditionelle “pølsepost”. Dagen begynder klokken 9.30 – og forventes at være afsluttet omkring klokken 13.45.

Programmet

De faglige præsentationer vil indeholde oplæg fra både firmakonsulenter og planteavlsrådgivere fra de fire medvirkende rådgivningsselskaber, som ud over SLF er LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd samt LHN.

De enkelte poster behandler emnerne:

* Pløjning eller ej. Sen tildeling af N og K. Kan vi se en effekt?

* Tålsomhed af de enkelte midler i majs. Hvilken strategi skal man vælge?

* Bejdsning af majsfrø. Har det en effekt? LG’s majsprogram.

* Græs fra DLF med det sidste nye med fokus på efterårsudlæg og frøblandinger.

* BirdAlert – kan det redde vores afgrøder? KWS’ majsprogram.

* Pølser fra Højer.

* Roer – kan de klare sig uden bejdsning?

* Erfaringer med placeret gylle. agaSaats majsprogram.

* Såtider i majs, sorghum samt vildt- og blomsterblandinger.

Alle deltagende firmaer er på pladsen under hele arrangementet – og står klar med uddybende kommentarer før, under og efter de faglige indlæg.

Alle er velkommen, og tilmelding er ikke nødvendigt.