Skrevet af Per Grønbæk

Driftsøkonomikonsulent Jens Toksvig Bjerre fra SLF er ikke i tvivl: Både mælkeproducenter og griseproducenter ser, oven på et års tid med gode priser på mælk og kød, nu ind i en periode med lavere priser.

Det tegner dog ikke til at blive alvorligt. Samtidig bør det sidste års tid med relativ god likviditet på bedriften give anledning til grundige overvejelser om, hvordan den forbedrede likviditet anvendes.

God likviditet – tid til omtanke

Når likviditeten er god, og der er penge i kassen, er det skønnere at være landmand, og det giver måske muligheder. Afhængigheden af pengeinstituttet bliver mindre, og det hele ser lysere ud. Jens Toksvig Bjerre har en række anbefalinger til de tanker, man som ejer af landbrugsvirksomheden bør gøre, inden man bruger al den fremskaffede likviditet.

Kom af med den dyre gæld

Vi skal vænne os til prisudsving på afregningspriserne. Manglende kapitalberedskab og deraf manglende likviditet ved prisfald er dyrt, og man bliver afhængig af pengeinstituttet. Dem, der har råderum til det, bør tænke i kapitalberedskab, så kassekreditrammen ikke bliver belastet for hurtigt.

Invester kun i ting, der har kort tilbagebetalingstid

Du skal kunne tjene penge her og nu, og de investeringer, du foretager, skal give afkast på den korte bane. Eksempler: Det kunne være en heat-timer eller nye madrasser i kvægstalden eller staldrenovering, som løfter rationalitet og produktivitet. I grisestalden vil investeringer i at løse flaskehalsproblemer i farestalden og klimastalden være aktuel.

Tag dig tid til at ”veksle” den gode likviditet til mentalt overskud

Plus på kassekreditten og tilstrækkelig medhjælp giver overskud – både økonomisk og mentalt. Det er skønnere at være ejer af en virksomhed i god gænge, og dette overskud kan bruges til bedre omtanke og planlægning.

Strategisk tænkning

Læn dig tilbage i stolen for en stund, betragt din bedrift fra oven og overvej din strategiske situation. Hvad motiverer dig? Skal der ske videreudvikling, skal du konsolidere bedriften eller hvilke småting kan ændres, så du får en bedre tilværelse? Bestil evt. en strategisk sparring hos din økonomikonsulent.

Tag dig tid til forbedret driftsledelse

· Kom helt ud i hjørnerne med optimering
af produktionen
· Involver medarbejderne
· Tjek bemanding og kompetencer,
evt. medarbejderudvikling

Bedre tilværelse

Du får en bedre tilværelse, når der er overskud i økonomien og likviditeten. Det er værd at overveje nøje, hvordan den gode tilværelse for virksomhedsejeren og familien kan sikres på langt sigt.

Vi er klar

Rådgiverne i SLF, Syddansk Kvæg og SvineRådgivningen er klar til at hjælpe med at passe på likviditeten, få den anvendt rigtigt og optimere bedriften fremadrettet. Vores fokus er at yde dig og dine medarbejdere sparring, så I kommer helt ud i hjørnerne af bedriften for at samle alle de penge op, der ligger i omhyggelig optimering, driftsledelse, styring og pasning.